dot dot
สุดยอดไอเดียฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่

         ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ เกมวอล์คแรลลี่ ทีมงานวิทยากร หรือ สถาบันพัฒนาบุคลากร สามารถสร้างสรรค์ให้เข้ากับลักษณะของหลักสูตรสัมมนาหรือหลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรม หรือ ฐานกิจกรรม ให้เป็นรูปเป็นร่างและสามารถนำไปใช้งานได้ ต่อยอดปรับแต่งให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลากรได้ เพื่อลดความจำเจและเบื่อหน่ายกับฐานกิจกรรมเก่าๆ ดังเช่น กู้ระเบิด พรมวิเศษ ปีนผา เป็นต้น ท่านสามารถแนะนำหรือ สร้างสรรค์ผลงานนำสู่วงการกิจกรรมวอล์คแรลลี่ได้ ส่งรายละเอียดผลงานพร้อมชื่อที่ติดต่อ บริษัท มาโชว์ ที่ walkthai@hotmail.com หรือ ฝากไว้ที่เว็บบอร์ด เราพร้อมจะประชาสัมพันธ์องค์กรของท่านทันที

         การคิดค้นเกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ในแต่ละเกม แต่ละฐาน นั้น ต้องใช้ จินตนาการ ผสมผสานกับความความรู้สึกที่เป็นไปได้ สามารถนำไปเล่น หรือพัฒนา ให้เป็นที่ยอมรับ ของผู้เล่น หรือ เผยแพร่ ต่อยอด ไปได้ในอนาคต โดยต้องคำนึงถึง ประโยชน์ที่จะได้รับ และ ความเป็นไปได้ในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ความปลอดภัยในการเล่น ความเหมาะสม คิดค้นการหาวิธีให้คะแนนที่แตกต่างออกไป จากการให้คะแนนเดิมๆที่ อาศัย ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ซึ่งต้องมีอยู่แล้วในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ที่สำคัญต้องมีความสนุกสนานหรือ ความรู้สึกอยากร่วมทำร่วมเล่นฐานกิจกรรมดังกล่าว และต้องไม่ยากเกินไป ในการอธิบายให้ทีมที่ร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เข้าใจได้ง่าย เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการควบคุมฐานกิจกรรม และ ควบคุม กฎ กติกา ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ฐานในแต่ละฐานเอง

       ในการอธิบายเกม ขอใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อความสะดวก และ เข้าใจได้ง่าย บางกรณีต่อไปอาจต้องขอใช้ภาษาพื้นเมืองบ้าง ครับ เหนื่อยนะ อธิบายเกมเนี่ย แต่ก็จะพยายามให้เข้าใจง่ายๆครับ

        หรือ ต้องการเกม ฐานกิจกรรม เพื่อให้เข้ากับหลักสูตร หัวข้อสัมมนา ใดๆ แจ้งมาได้เลย จะสร้างสรรค์หรือหากมีวิทยากรท่านใดมอบ รูปแบบฐานเกม ฐานกิจกรรม วิธีเล่น มาเป็นวิทยาทาน เผยแพร่ เพื่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 
         
 
        ฐานเกม ปมด้อย       
 
     
         
   
สุดยอดไอเดีย ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
สร้างสรรค์ ใหม่ แปลก แหวกแนว
   
                                                                                                                                             
           
    ชื่อ ฐานกิจกรรม ปมด้อย    
    โดย คุณ ADMIN    
    ทีมงาน บริษัท www.วอล์คแรลลี่.com    
    ติดต่อได้ที่ walkthai@hotmail.com    
         
    วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความสามัคคี แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การเผชิญปัญหาร่วมกัน ภาวะผู้นำ
   
       
  การให้คะแนน ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
และการแก้ปัญหาทีละเปราะ เปราะละ 1 คะแนน
 
     
  อุปกรณ์เกม

เชือก ยาว ประมาณ 10-20  เมตร 1-2 เส้น
ไม่ใช้เชือกฟาก ต้องเป็นเชือกป่าน หรือ เชือกที่ผูกแล้วเห็นปมง่ายและเส้นไม่ใหญ่จนเกินไป ขนาดประมาณ 3 - 5 มิลลิเมตร

เชือกฟาก 10 เส้น หรือตามจำนวนสมาชิกในทีม
( มีหรือไม่มีก้ได้ แต่ถ้ามีเชือกฟาง เกมก็จะยากขึ้น )

กำไลข้อมือ หรือ ข้อเท้าที่แข็งแรงไม่แตกหักง่าย
ตามจำนวนสมาชิกในทีม กะขนาดให้ใส่ข้อมือ หรือ ข้อเท้า
โดยไม่หลุด ทุกคน หรือ ให้ถือ กำไล ก็ได้
เพื่อความสะดวกในการเล่นและไม่เสียเวลาในการเริ่มเล่นกับทีมถัดๆไป ควรมีอุปกรณ์ 2 ชุด 

 
     
     
  วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่  
    นำเชือก แต่ละเส้น มาผูกให้เป็นปมตรงกลาง 1-2  รอบหรือ 1-2 ครั้ง ใน 1 ปม  ยาวตลอดทั้งส้น และต้องให้เป็นปมหลายๆปม
จากนั้น นำเชือกที่ผูกปมแล้วมาผูกเข้ากับกำไลโดยใช้เชือกฟางรัดเชือกเส้นหลักกับกำไล เป็นทอดๆ ต่อๆกันไป  ให้เป็นเส้นยาว จนครบ ตามจำนวนสมาชิกในทีม โดยสามารถเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนได้ ดังรูป ต่อไปนี้
 
       
   
  สีดำคือ เชือก     :    สีแดง คือ กำไล    :    สีน้ำเงิน คือ ปม   ที่ผูกไว้ 1-2  รอบ หรือ 1-2  ครั้ง
เชือก และ กำไล ต้องเท่ากับจำนวนสมาชิกทีม โดยไม่นับรวมหัวหน้าทีม
และ ความยาวของเชือก ต้องยาวไม่ต่ำกว่า 10 - 20 เมตร
โดยปมที่ผูกแต่ละช่วงจะระยะห่างยาวเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้
 
     
     
  วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่  
     
    1. ให้หัวหน้าทีม คอยยืนออกคำสั่ง และ ควบคุมการแก้ไขปัญหา คือ ปมของเชือกนั่นเอง  
    2. สมาชิกในทีมทุกคนเข้าประจำที่ คือ ยืนอยู่ในตำแหน่ง กำไล ทุกคน และ สวมกำไลไว้ที่ข้อเท้า
    หรือข้อมือ ห้ามแกะกำไล ห้ามปล่อยกำไล สรุปคือ กำไลต้องติดตัวตลอด
    และถ้าจะให้ยากกว่านี้ ต้องใช้ เชือกฟางมัดกำไลให้ผูกติดกับเอวของแต่ละคนไปเลย
 
    3. เจ้าหน้าที่ฐาน กำหนดเวลา ตามอัธยาศัย    
    4. เมื่อทุกคนประจำที่แล้ว ให้อยู่ในความสงบเงียบ เจ้าหน้าที่ฐานประกาศภาวะฉุกเฉิน ห้ามใช้เสียง
    ยกเว้น หัวหน้าทีมที่คอยบงการชีวิต สั่งการ หรือ บอก ได้คนเดียว กรณีมีการผิดพลาดเกิดขึ้น
    สมาชิกในทีมคนอื่น มีหน้าที่ปฎิบัติ และ คอยฟังหัวหน้าทีม กรณี สมาชิก ทำผิดพลาด
    อ้าปาก ตัดคะแนน - หาว ตัดคะแนน - หลับ ตัดคะแนน เฮ้อ!  
 
    5. ให้สมาชิกในทีม เริ่มตั้งแต่ คนแรกที่ปลายเชือก ไป จนถึงคนสุดท้าย แกะปม ออกทีละปม
    โดยต้องใช้วิธี คลายปมให้เป็นวงกว้างพอประมาณก่อน แล้วสมาชิกในทีมต้องร่วมกัน
    มุดหรือเดิน เข้าไปในปม แต่ละปม เพื่อให้ ปม คลายออก จนหมด
    ( ให้นึกถึงการ แกะปมเชือก โดยใช้มือปรกติ ต้อง เอาปลายเชือก ทั้ง 2 ฝั่ง สอดกันไป - มา
    จึงจะคลายปมได้ )
 
    ไฮไลท์ หรือ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ    
   

อันดับแรกเลย คือ  งง ทำยังไงฟะ เพราะสมาชิกทุกคน ถือกำไล หรือ สวมกำไลอยู่ ในการจะแก้ปมเชือกแต่ละปม คือ จะมี สมาชิก ช่วยกันเป็นแกนนำ ทีละ 2 คนเท่านั้น หาก เกิดใคร อยากแกะปมของตัวเองก่อน หรือหากต่างฝ่ายต่างสาละวนแกะปมกันเอง จะยุ่งตายชัก  คือ ต้องกำหนดว่า จะแก้ปมไหนก่อน ( นี่แหละหน้าที่ หัวหน้าทีม ) แล้ว ต้องกำหนดให้ สมาชิกทั้งทีม ต้องแบ่งเป็น 2 ข้าง ที่อยู่ระหว่าง 2 ปมนั้น คือ ฝั่งซ้ายของปม และ ฝั่งขวาของปม แล้ว เดินสอด หรือ มุดสอดเข้าไปในปมเชือก สลับกัน จึงจะแก้ปมได้ 1ปม ทำแบบนี้ไปจนครบทุกปม ปมเชือกอันริมๆ จะแก้ได้ง่ายกว่าปมอันตรงกลาง ปมอันริม อาจะมุด สอด แค่ 1 คน หรือ 2 คนเท่านั้น แล้วแต่เทคนิคและการมองปัญหาและแก้ปัญหาของหัวหน้าทีม รวมถึงความเข้าใจหน้าที่บทบาทของสมาชิกในทีมเองด้วย

ปัญหาคือ หาก เดินสอด หรือ มุด ไปผิดทาง ก็จะเกิดปมใหม่อีก 1 ได้ทันที ต้องแก้กันเพิ่มอีก และ ต้องเดินกันทั้งทีม ไม่งั้น เชือกทั้ง 2 ฝั่งของปม ก็จะไม่สามารถสอดกันได้ และ จะแก้ได้ทีละปมเท่านั้น ไม่สามารถแก้ได้ ทีละหลายปม ไม่งั้นเชือกจะพันกันได้ โดยแต่ละฝั่งของปม ต้องเดินอย่างพร้อมเพรียงและ ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะสามารถแก้ปมเชือกได้

หรือหากต้องการให้ยากกว่านี้ ก็ให้เพิ่มความยาวของเชือกเส้นที่อยู่ตรงกลางสุด แล้ว มัดปมเชือกเพิ่ม หลายๆปม จะยาก และต้องทำซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะคลายปมจนหมด หรือ ทำเท่าที่ได้ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ฐานกำหนด

ให้นึกถึงการ แกะปมเชือก โดยใช้มือปรกติ ต้อง เอาปลายเชือก ทั้ง 2 ฝั่ง สอดสลับกันไป - มา จึงจะคลายปมได้ หรือ ลองเอาเชือกมามัดดูแล้วแก้เชือก จะเห็นว่า ต้องสอดปลายสลับไปมา ถึงแก้ปมได้หรือจะใช้วิธี ดีงโคนเชือกด้านหนึ่งมาเลยก็ได้  ฉะนั้น จึงมีวิธีแก้ปมเชือกมากกว่า 1 วิธี ที่หัวหน้าทีมจะสั่งหรือเลือกใช้วิธีที่เร้วที่สุดได้

 
       
       
    การให้คะแนน  
    แก้ปมได้ 1 ปม 1 คะแนน ปมเพิ่มมา 1 ปม หัก 1 คะแนน
ที่เหลือดูความสามัคคี และ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีเกิดปมใหม่
 
       
    นำไปใช้ หรือ ต่อยอด กันได้เลยครับ ได้ผลยังไง โพสท์ที่บอร์ด เล่าสู่กันฟัง บ้าง
ขอบคุณครับ
 
       กิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally


Booking.com