dot dot
ฐานวอล์คแรลลี่ โจทย์ลับ

Walk Rally Teambuilding

www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม Walk Rally แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย
การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน
 
และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป
 
 
ฐาน โจทย์ลับ
www.วอล์คแรลลี่.com
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally : เกมวอล์คแรลลี่
 
 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ความสามัคคี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การมองหาต้นเหตุของปัญหา ไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การหาทางออก การประนีประนอม การสานประโยชน์แบบ Win - Win
 
การให้คะแนน
ดูจากเหตุ และผลที่ได้รับ ที่ออกมา จากการดำเนินกิจกรรมของแต่ละทีม
 
อุปกรณ์
ลูกปิงปอง ต่างสี ตามจำนวนทีม ทั้งหมด หรือ สิ่งของอะไรก็ได้ ถือสะดวก ที่มีสีต่างกันตามจำนวนทีมทั้งหมด ที่ลูกทีมไม่สามารถแอบไปเอามาเองจากที่อื่นได้ แต่เพื่อความสะดวกและเข้าใจง่าย จะยกตัวอย่างโดยอุปกรณ์ เป็นลูกปิงปอง ต่างสี กัน
 
 
 
ฐานกิจกรรม ฐานโจทย์ลับ นี้ ดูแล้วซับซ้อนในมุมของวิทยากร แต่จะสะดวก ง่าย ในมุมของผู้เล่นหรือทีมกิจกรรม หากเข้าใจวิธีการจะเล่นง่ายและได้ประโยชน์มากและสูงสุด  คราแรกจะใช้ชื่อ ฐานลับลวงพราง แต่ชื่อมันแสดงเจตนามากไปหน่อยว่าในเกมมันมีอะไรแอบแฝงไว้มากกว่านั้น ก็เลยเอาชื่อง่ายๆว่า ฐานโจทย์ลับ โดยทีมวิทยากรจะตั้งชื่อกิจกรรมนี้ให้แตกต่างออกไปอย่างไร ก็ตามสะดวก
 
เจตนารมณ์ ก็คือ ต้องการให้ทีมกิจกรรม ทุกทีมที่มี ร่วมเล่นกิจกรรมนี้ พร้อมกันทั้งหมดทุกทีม หลังจากเข้าฐานกิจกรรมที่แยกเล่นเป็นกลุ่มๆแล้ว กิจกรรมฐาน โจทย์ลับ นี้ ต้องเล่นหรือต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทุกทีม โดยใช้เวลาก่อนลงฐานกิจกรรมแต่ละฐาน หรือ ก่อนเข้าห้องประชุมเพื่อสรุปกิจกรรม โดยให้เวลาสักประมาณ 30 นาที หรือ แล้วแต่วิทยากรกำหนดให้ แต่โดยทั่วไปสามารถให้ทีมกิจกรรมช่วนกันเล่นได้ตลอดเวลา หรือ แต่งตั้งตัวแทนของทีมแต่ละทีมออกไปดำเนินกิจกรรมดังกล่าว แต่โดยเจตนารมณ์แล้วอยากให้ระดมสมองกันทั้งทีม ทุกทีมมากกว่า หรือ จัดในระหว่างพักเบรคหลังจากเสร็จกิจกรรมก่อนเข้าห้องประชุม สรุปกิจกรรมในแต่ละฐานก็ได้
 
วิธีการ ของฐานกิจกรรม โจทย์ลับ ก็คือ ทุกทีมต้อง นำลูกปิงปองของตนเองไปแลกกับทีมอื่นๆ ตามโจทย์ ที่วิทยากรมอบให้ ดูแล้วง่ายๆ ไม่ยาก โดยแต่ละทีม ก่อนลงฐานกิจกรรม วิทยากรหลัก ต้องมอบลูกปิงปอง แต่ละสี ให้กับหัวหน้าทีมแต่ละทีม พร้อม กระดาษโจทย์ลับ แนบไปกับลูกปิงปองแต่ละสีแต่ละทีม โดยแต่ละทีมแต่ละสี นั้น จะได้โจทย์ไม่เหมือนกัน แตกต่างกัน และไม่ทราบถึงโจทย์ของทีมอื่นๆ
 
วิทยากร
วิทยากรต้องทำสัญลักษณ์ของทีม ที่ได้ลูกปิงปอง ไป เช่น ทีม A ได้ลูกปิงปองสีแดงไป ต้องใช้ผ้าผูกแขน หรือ อะไรก็ได้ให้รู้ว่า ทีม A รับลูกปิงปองสีแดงไป พร้อมกับโจทย์ ชุดปิงปองสีแดงไป มิฉะนั้นเมื่อทีมกลับมาพร้อมกับลูกปิงปองที่ได้ไปแลกกับทีมอื่นมาแล้ว ก็จะไม่รู้เลยว่าทีมใดไปแลกกับทีมใดมา วิทยากรจำเป็นต้องรู้ว่า ทีมใดไปแลกกับทีมใด สำคัญมาก เมื่อกลับเข้ามาตอนสรุปกิจกรรม
 
วิทยากร ต้องมี ต้นฉบับ ของ โจทย์ลับ ของทุกทีม ทุกสี อยู่ในมือ และถ่ายสำเนามอบให้ แต่ละทีมไป 1 แผ่น เฉพาะแผ่นของสีนั้นๆซึ่งทุกทีมจะทราบเฉพาะโจทย์ของทีมตน จะไม่ทราบโจทย์ของทีมอื่นๆ โดยโจทย์และสีลูกปิงปอง ต้องเป็นชุดเดียวกัน ก่อนลงฐานกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเล่นไปพร้อมกัน พร้อมสัญลักษณ์ทีมสีเดียวกับลูกปิงปองที่ทีมนั้นๆถืออยู่
 
 
วิธีการดำเนินกิจกรรม
เมื่อทีมวิทยากร มอบ ลูกปิงปอง และ โจทย์ลับ ให้กับหัวหน้าทีมไปแล้ว ให้วิทยากรอธิบายกติกา โดยให้แต่ละทีม นำลูกปิงปองที่ทีมของตนถืออยู่ ไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม ไปแลกกับทีมอื่นๆ ตามโจทย์ที่ได้รับ โดยจะมีคะแนน ให้ตามในใบโจทย์ ดังกล่าว ทีมใดได้คะแนนมากสุด ถือว่าเป็นทีมผู้ชนะ โดยเมื่อคิดหน้าคิดหลังกันดีแล้ว ในทีมสามารถส่งตัวแทนไปแลกลูกปิงปองกับทีมอื่นได้ หรือ จะยกโขยงไปแลกกันทั้งทีมเลยก็ย่อมได้ และหรือ บางทีม เมื่อมีทีมอื่นมาแลก สามารถตกลงแลกกับทีมนั้นหรือไม่แลกก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติของทีม หรือ ตัวแทนของทีม ว่าต้องการจะไปแลกกับทีมใด แต่หากทีมใดไม่แลกกับทีมอื่นๆมาเลยจะถูกตัด 3-5 คะแนน หรือมากกว่านั้น แล้วแต่วิทยากร
 
หลักการของ ฐานโจทย์ลับ
หากดูจาก โจทย์ลับ ที่วิทยากร มอบให้ในแต่ละทีม โดยดูภาพรวมของทั้ง 6 ทีม จะเห็นได้ว่า จะตั้งโจทย์ โดยให้มีการแลกลูกปิงปองสีของทีมตนกับทีมอื่นๆ โดยมีคะแนนกำกับอยู่ โดยทั่วไป ทุกทีมมักจะมุ่งนำปิงปองของตนเองไปแลกเปลี่ยนกับทีมที่ระบุในโจทย์ว่า แลกกับทีม สีนี้ สีนั้น จะได้ 5 คะแนน หรือจะรักษาผลประโยชน์ของทีม เมื่อ มีทีมอื่นมาแลก และ เห็นในโจทย์ว่า ถ้าทีมนี้แลกไป ทีมเราจะได้เพียง 1 คะแนน ก็จะไม่ยอมให้แลกไป ให้รอทีมอื่นมาแลกดีกว่า เพื่อจะได้ 5 คะแนน
 
แต่ในโจทย์ ที่วิทยากรให้ไว้แต่ละทีม นั้น การแลกเปลี่ยนลูกปิงปองเพื่อ 5 คะแนนนั้น แทบเป็นไปไม่ได้เลย หากจะคำนึงถึงแต่คะแนนเป็นหลัก เพราะโจทย์ทั้งหมดทุกข้อ นั้น จะขัดกัน ไม่สอดคล้องกันทั้งหมด เช่น
หาก ทีมสีส้ม อยากได้ 5 คะแนน ต้องไปแลกกับ ทีมสีน้ำเงิน แต่ในขณะเดียวกัน ทีมสีน้ำเงิน ไม่ต้องการลูกปิงปองของทีมสีส้ม เพราะถ้าแลกมาจะได้เพียง 1 คะแนน เท่านั้น
ทีมสีน้ำเงิน กลับต้องการลูกปิงปองของทีมสีขาว ถึงจะได้ 5 คะแนน และ ป้องกันไม่ให้ลูกปิงปองของตนตกไปอยู่กับทีมสีส้ม ที่ได้เพียง 1 คะแนน โดยต้องการนำลูกปิงปองของตนไปให้กับทีมสีขาว โดยหวังจะได้ 5 คะแนน เช่นกัน
ทีมสีขาว ก็ไม่ต้องการแลกปิงปองกับทีมสีน้ำเงิน เพราะจะได้เพียง 1 คะแนนเท่านั้น ทีมสีขาวต้องการไปแลกกับทีมสีส้มต่างหาก ถึงจะได้ 5 คะแนน แต่เมื่อวนกลับไปที่ทีมสีส้ม ก็อยากแลกกับทีมสีน้ำเงินต่างหาก ซึ่งจะเป็นลักษณะงูกินหาง วนไปเรื่อยๆ แล้วจะเกิดปัญหา เกิดความงงงวย สับสน วิ่งแลกไปแลกมา เพราะต่างฝ่ายต่างไม่รู้ถึง โจทย์ของแต่ละทีมที่ถืออยู่
 
ปัญหา ในโจทย์ นั้น หากทุกทีม ต้องการ แลกลูกปิงปองของทีมตนกับทีมอื่นๆ เพื่อให้ได้ 5 คะแนน นั้น เป็นไปได้น้อยมาก ยกเว้น มีทีมหนึ่งทีมใดยอมเสียผลประโยชน์ รับข้อเสนอและยอมรับเพียงแค่ 1 คะแนน ในขณะที่ทีมอื่นที่ตนเองแลกปิงปองไปนั้น กลับได้ 5 คะแนน โลกนี้มันช่างอยุติธรรมนัก แต่ก็เป็นไปได้นะ หากทีมนั้นเป็นสุภาพบุรุษทั้งทีม ส่วนอีกทีมหนึ่งที่มาแลกด้วยเป็นนางฟ้ามากันทั้งทีม เอาวะแลกก็แลก อิอิ!
 
แต่..ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออก หากหาทางออกไม่เจอ ให้กลับไปออกที่ทางเข้า 555 ซะหน่อย ทางออกคือ หากมีผู้หนึ่งผู้ใดในทีมหนึ่งทีมใดเป็นผู้รู้เกิดประกายเจิดจ้าในหัว คิดออกว่า เมื่อไปแลกปิงปองแล้วเห็นว่า ทีมนั้นก็ไม่ให้แลกทีมนี้ก็ไม่เอา ทีมเราก็จะไปเอาของทีมอื่นเค้าก็ไม่ให้ ถ้าไม่แลกกับใครเลยก็โดนตัดคะแนน ประมาณนี้ ไหนลองเอาโจทย์มานั่งดูซิ แล้วเรียกทีมอื่นๆมาคุย สุมหัวเจรจากันให้รู้เรื่อง พอได้คุยกันมองปัญหาไปด้วยกันก็จะเกิดตาสว่าง เหมือนกับว่า เฮ้ย ! มันมี 2 คะแนนอยู่นี่หว่า ถ้าเราแลกกันไปกันมาให้คบทุกทีม ตามสีที่ระบุอยู่ว่าได้ 2 คะแนน แปลว่า ทุกทีม ได้ 2 คะแนนเท่ากันหมด ไม่มีใครได้ใครเสีย Win-Win เจ๊าๆ
สรุป ก็คือ หากทุกทีมได้ลองนำลูกปิงปองของตนไปแลกกับทีมอื่นแล้ว อาจจะแลกไม่ได้ หรืออยากไปแลกกับทีมอื่นเค้าก็ไม่ให้แลก เนื่องจาก เมื่อแลกไป จะมีทีมหนึ่งได้ 5 คะแนน ส่วนอีกทีมหนึ่งจะได้ 1 คะแนน ซึ่งต่างกันมาก หากในแต่ละทีมมีการสังเกตุ หรือ ฉุกคิด หรือมีไหวพริบ มีการประสานงาน มีปฏิสัมพันธ์ กับทีมอื่นๆ แล้วนำโจทย์ของทั้งหมดของทุกทีม มาพิจารณาไตร่ตรอง ก็จะเห็นได้ว่า หากทุกทีม สละ 5 คะแนนทิ้งไป แล้ว ไปเลือกการแลกเปลี่ยนลูกปิงปองที่ได้ 2 คะแนน ก็จะได้เท่ากัน 2 คะแนนทุกทีม ไม่มีใครได้ ใครเสีย ชนะกันทุกทีม Win-Win นั่นคือ การยอมแลก 2 คะแนน เพื่อทางออกของทุกทีมนั่นเอง
 
โดยในใบโจทย์นั้น ในส่วนของการแลกเปลี่ยนสีลูกปิงปอง ในรูปแบบ Win-Win มีคะแนนเพียง 2 คะแนนเท่านั้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดความแตกต่างจาก 1 คะแนนมากนัก เพื่อมิให้เกิดความเด่นหรือเป็นจุดสังเกตุจนสะดุดใจ เพื่อให้ทั้งทีมมุ่งความสนใจไปที่ 5 คะแนนเป็นลำดับแรก
 
 
ฐาน โจทย์ลับ
 
ทีม 1  มีลูกปิงปองสีส้ม 1 ใบ เพื่อความเข้าใจง่าย จะเรียกทีมที่ 1 ว่าทีมสีส้ม
ทีม 2 มีลูกปิงปองสีเขียว 1 ใบ เพื่อความเข้าใจง่าย จะเรียกทีมที่ 2 ว่าทีมสีเขียว
ทีม 3 มีลูกปิงปองสีน้ำเงิน 1 ใบ เพื่อความเข้าใจง่าย จะเรียกทีมที่ 3 ว่าทีมสีน้ำเงิน
ทีม 4 มีลูกปิงปองสีดำ 1 ใบ เพื่อความเข้าใจง่าย จะเรียกทีมที่ 4 ว่าทีมสีดำ
ทีม 5 มีลูกปิงปองสีขาว 1 ใบ เพื่อความเข้าใจง่าย จะเรียกทีมที่ 5 ว่าทีมสีขาว
ทีม 6 มีลูกปิงปองสีแดง 1 ใบ เพื่อความเข้าใจง่าย จะเรียกทีมที่ 6 ว่าทีมสีแดง
 
ทีมแต่ละทีม จะได้โจทย์เฉพาะของตนเท่านั้น จะไม่ทราบถึงโจทย์ของทีมอื่นๆ
 
โจทย์ลับของทีมที่ 1
ทีมที่ 1  หรือทีมสีส้ม : มีลูกปิงปองสีส้ม 1 ใบ
ทีมที่ 1 หากได้ลูกปิงปองสีน้ำเงินกลับมา ได้ 5 คะแนน
ทีมที่ 1 หากได้ลูกปิงปองสีแดงกลับมา ได้ 2 คะแนน
ทีมที่ 1 หากได้ลูกปิงปองสีขาวกลับมา ได้ 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีส้มของตน ตกไปอยู่กับทีมสีขาว :::: ทีมที่ 1 ทีมสีส้ม จะได้ 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีส้มของตน ตกไปอยู่กับทีมสีน้ำเงิน :::: ทีมที่ 1 ทีมสีส้ม จะได้ 5 คะแนน
หากไม่ได้แลกเปลี่ยนลูกปิงปองกับทีมอื่นและถือลูกปิงปองสีเดิมของทีมตนเองกลับมา หัก 4 คะแนน
 
โจทย์ลับของทีมที่ 2
ทีมที่ 2 หรือทีมสีเขียว : มีลูกปิงปองสีเขียว 1 ใบ
ทีมที่ 2 หากได้ลูกปิงปองสีดำกลับมา ได้ 5 คะแนน
ทีมที่ 2 หากได้ลูกปิงปองสีส้มกลับมา ได้ 2 คะแนน
ทีมที่ 2 หากได้ลูกปิงปองสีแดงกลับมา ได้ 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีเขียวของตน ตกไปอยู่กับทีมสีดำ :::: ทีมที่ 2 ทีมสีเขียว จะได้เพิ่มอีก 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีเขียวของตน ตกไปอยู่กับทีมสีแดง :::: ทีมที่ 2 ทีมสีเขียว จะได้เพิ่มอีก 5 คะแนน
หากไม่ได้แลกเปลี่ยนลูกปิงปองกับทีมอื่นและถือลูกปิงปองสีเดิมของทีมตนเองกลับมา หัก 4 คะแนน
 
โจทย์ลับของทีมที่ 3
ทีมที่ 3 หรือทีมสีน้ำเงิน : มีลูกปิงปองสีน้ำเงิน 1 ใบ
ทีมที่ 3 หากได้ลูกปิงปองสีขาวกลับมา ได้ 5 คะแนน
ทีมที่ 3 หากได้ลูกปิงปองสีเขียวกลับมา ได้ 2 คะแนน
ทีมที่ 3 หากได้ลูกปิงปองสีส้มกลับมา ได้ 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีน้ำเงินของตน ตกไปอยู่กับทีมสีส้ม หรือ สีแดง :::: ทีมสีน้ำเงิน จะได้เพิ่ม 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีน้ำเงินของตน ตกไปอยู่กับทีมสีขาว :::: ทีมสีน้ำเงิน จะได้เพิ่มอีก 5 คะแนน
หากไม่ได้แลกเปลี่ยนลูกปิงปองกับทีมอื่นและถือลูกปิงปองสีเดิมของทีมตนเองกลับมา หัก 4 คะแนน
 
โจทย์ลับของทีมที่ 4
ทีมที่ 4 หรือทีมสีดำ : มีลูกปิงปองสีดำ 1 ใบ
ทีมที่ 4 หากได้ลูกปิงปองสีแดงกลับมา ได้ 5 คะแนน
ทีมที่ 4 หากได้ลูกปิงปองสีน้ำเงินกลับมา ได้ 2 คะแนน
ทีมที่ 4 หากได้ลูกปิงปองสีเขียวกลับมา ได้ 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีดำของตน ตกไปอยู่กับทีมสีเขียว :::: ทีมที่ 4 ทีมสีดำ จะได้เพิ่ม 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีดำของตน ตกไปอยู่กับทีมสีแดง :::: ทีมที่ 4 ทีมสีดำ จะได้เพิ่ม 5 คะแนน
หากไม่ได้แลกเปลี่ยนลูกปิงปองกับทีมอื่นและถือลูกปิงปองสีเดิมของทีมตนเองกลับมา หัก 4 คะแนน
 
โจทย์ลับของทีมที่ 5
ทีมที่ 5 หรือทีมสีขาว มีลูกปิงปองสีขาว 1 ใบ
ทีมที่ 5 หากได้ลูกปิงปองสีส้มกลับมา ได้ 5 คะแนน
ทีมที่ 5 หากได้ลูกปิงปองสีดำกลับมา ได้ 2 คะแนน
ทีมที่ 5 หากได้ลูกปิงปองสีน้ำเงินกลับมา ได้ 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีขาวของตน ตกไปอยู่กับทีมสีน้ำเงิน :::: ทีมที่ 5 ทีมสีขาว จะได้เพิ่ม 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีขาวของตน ตกไปอยู่กับทีมสีส้ม :::: จะได้เพิ่ม 5 คะแนน
หากไม่ได้แลกเปลี่ยนลูกปิงปองกับทีมอื่นและถือลูกปิงปองสีเดิมของทีมตนเองกลับมา หัก 4 คะแนน
 
โจทย์ลับของทีมที่ 6
ทีมที่ 6 หรือทีมสีแดง มีลูกปิงปองสีแดง 1 ใบ
ทีมที่ 6 หากได้ลูกปิงปองสีน้ำเงินกลับมา ได้ 5 คะแนน
ทีมที่ 6 หากได้ลูกปิงปองสีขาวกลับมา ได้ 2 คะแนน
ทีมที่ 6 หากได้ลูกปิงปองสีเขียวกลับมา ได้ 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีแดงของตน ตกไปอยู่กับทีมสีดำ :::: ทีมที่ 6 ทีมสีแดง จะได้เพิ่ม 1 คะแนน
หากลูกปิงปองสีแดงของตน ตกไปอยู่กับทีมสีเขียว :::: ทีมที่ 6 ทีมสีแดง จะได้เพิ่ม 5 คะแนน
หากไม่ได้แลกเปลี่ยนลูกปิงปองกับทีมอื่นและถือลูกปิงปองสีเดิมของทีมตนเองกลับมา หัก 4 คะแนน
 
 
 
ภาพรวมระหว่างการดำเนินกิจกรรม
เมื่อแต่ละทีมได้รับโจทย์ พร้อมลูกปิงปองสีของตนไป คงไม่รู้สึกถึงความยากลำบาก คงคิดว่าไม่ใช่เรื่องยาก แค่นำลูกปิงปองของเราไปแลกทีมอื่นเอง คงเหมือนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ทั่วไป ก็ไม่รู้สินะ ผู้บริหารคงอยากเห็นเรารักกันมั๊ง เลยให้นำลูกปิงปองมาแลกกัน แต่เมื่อแต่ละทีมได้ลองแลกเปลี่ยนลูกปิงปองกันแล้ว เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่รับการแลกเปลี่ยนนั้นๆ เพราะมีคะแนนของทีมกำกับอยู่ พอมีการแลกเปลี่ยนกันไปมาสัก 2-3 ครั้ง และไม่ใช่อย่างที่คิด อาจจะรู้สึก เอ๊ะ อ๊ะ โอ๊ะ ทำไม เพราะอะไร ทีมนั้นถึงไม่รับลูกปิงปองของเรา นั่นเป็นที่มาของปัญหาที่ต้องขบคิด ว่า ทำไม เพราะอะไร ซึ่งต้องทำให้แต่ละทีมค้นหาปัญหา คิดหาเหตุผลว่าทำไมแลกกันไม่ลงตัว หรือทำไมอีกทีมไม่ยอมมาแลก หรือมีบางทีมมาแลกแล้วเราไม่ให้แลก แล้วทำไมทีมนั้นถึงต้องมาแลกกับเรา นั่นเป็นสาเหตุให้ทุกทีมต้องคิดถึงเหตุผล ภายในทีมก่อน แล้วถึงจะลองตรวจสอบขอดูโจทย์ของอีกทีมหนึ่งและอีกทีมหนึ่งจนครบทุกทีม เมื่อทุกทีมถึงบางอ้อก็จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ซึ่งเปรียบเสมือนภาพรวมขององค์กรขนาดใหญ่ ที่แต่ละฝ่ายแต่ละแผนกต้องเข้าใจกันสานประโยชน์กัน เหมือนแต่ละทีมต้องเข้าใจถึงเหตุผลของอีกทีมหนึ่งไปด้วยว่าทำไมยอมแลกปิงปองหรือไม่ยอมแลก เป็นการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ของทุกๆทีม และสามารถมองเห็นปัญหาในทีมแต่ละทีมได้หากทีมหนึ่งทีมใด ไม่ยอมแลกลูกปิงปองของทีมตนเพื่อรับ 2 คะแนนที่เป็นทางออกของปัญหาทั้งหมด
 
ฐาน โจทย์ลับ สามารถนำเป็นกิจกรรมเสริม ในระหว่างการเข้าฐานกิจกรรมหลัก แต่สามารถนำผลที่ได้มาสรุปเป็นสาระสำคัญได้ว่าเหตุใด ทุกทีมถึงได้ 2 คะแนนเท่ากันหมด หรือ หากไม่มีการสังเกตุ การพูดคุย การปฏิสัมพันธ์ หรือการหาทางออกของปัญหาที่เริ่มต้นมาจากการระดมสมองแล้วนั้น จะทำให้บางทีมได้ประโยชน์บางทีมเสียประโยชน์ได้ หรือ หากเกิดกรณี ทุกทีมไม่สามารถแก้ไขหรือหาทางออกให้ออกมาในลักษณะ Win-Win ได้ ทีมวิทยากรก็มีเรื่องให้คุย และแยกแยะปัญหาให้เข้าใจ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ได้อีกเยอะเลย
 
โจทย์ที่เห็นข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยน ใช้อุปกรณ์อื่นๆ หรือ ดัดแปลง ปรับปรุงให้ตรงตามความเข้าใจและความต้องการของทีมวิทยากรได้ และยังสามารถ เล่นได้โดยทีมกิจกรรมต้องมี 3 ทีมขึ้นไป หรือ เพิ่ม-ลด ตามจำนวนจำนวนทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
 
 
www.วอล์คแรลลี่.com

 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com