dot dot
ฐานเกม WalkRally ปมด้อย

     www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย
 
     การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน 
 
     และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป


 

         
    www.วอล์คแรลลี่.com    
    ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่    
         
   
ฐานเกม ปมด้อย
   
         
         
  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย    ความสามัคคี แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การเผชิญปัญหาร่วมกัน ภาวะผู้นำ
 
       
  การให้คะแนน ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
และการแก้ปัญหาทีละเปราะ เปราะละ 1 คะแนน
 
     
  อุปกรณ์เกม


เชือก ยาว ประมาณ 10-20  เมตร 1-2 เส้น
ไม่ใช้เชือกฟาก ต้องเป็นเชือกป่าน หรือ เชือกที่ผูกแล้วเห็นปมง่ายและเส้นไม่ใหญ่จนเกินไป ขนาดประมาณ 3 - 5 มิลลิเมตร

เชือกฟาก สำหรับผูกกำไลติดกับเชือกเส้นยาว ( มีหรือไม่มีก้ได้ แต่ถ้ามีเชือกฟาง เกมก็จะยากขึ้น )

กำไลข้อมือ หรือ ข้อเท้าที่แข็งแรงไม่แตกหักง่าย
ตามจำนวนสมาชิกในทีม กะขนาดให้ใส่ข้อมือ หรือ ข้อเท้า
โดยไม่หลุด ทุกคน หรือ ให้ถือ กำไล ก็ได้
เพื่อความสะดวกในการเล่นและไม่เสียเวลาในการเริ่มเล่นกับทีมถัดๆไป
ควรมีอุปกรณ์ 2 ชุด
 

 
     
     
  วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่  
     
    นำเชือก เส้นยาว เส้นหลัก มาผูกให้เป็นปม 1-2  รอบหรือ 1-2 ครั้ง  ตามแนวยาวของเส้นตลอดทั้งเส้น หลายๆปม  จากนั้น นำเชือกที่ผูกปมไว้ตรงกลางทุกเส้นแล้วมาผูกเข้ากับกำไล เป็นทอดๆ ต่อๆกันไป โดยกำไลนั้นคือจำนวนสมาชิกของทีม ทีไม่รวมหัวหน้าทีม กำไลตามจำนวนสมาชิกในทีมที่ต้องจับเชือก โดยสามารถเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนได้ ดังรูป ต่อไปนี้  
       
   
  สีดำคือ เชือก     :    สีแดง คือ กำไล    :    สีน้ำเงิน คือ ปม   ที่ผูกไว้ 1-2  รอบ หรือ 1-2  ครั้ง
กำไล ต้องเท่ากับจำนวนสมาชิกทีม โดยไม่นับรวมหัวหน้าทีม
และ ความยาวของเชือก แต่ละเส้น ต้องยาวไม่ต่ำกว่า 10 - 20  เมตร
โดยปมที่ผูกในแต่ละช่วงจะมีระยะห่างยาวเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้
 
     
     
  วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่  
     
    1. ให้หัวหน้าทีม คอยยืนออกคำสั่ง และ ควบคุมการแก้ไขปัญหา คือ ปมของเชือกนั่นเอง  
    2. สมาชิกในทีมทุกคนเข้าประจำที่ คือ ยืนอยู่ในตำแหน่ง กำไล ทุกคน และ สวมกำไลไว้ที่ข้อเท้า
    หรือข้อมือ ห้ามแกะกำไล ห้ามปล่อยกำไล สรุปคือ กำไลต้องติดตัวตลอด
    และถ้าจะให้ยากกว่านี้ ต้องใช้ เชือกฟางมัดกำไลให้ผูกติดกับเอวของแต่ละคนไปเลย
 
    3. เจ้าหน้าที่ฐาน กำหนดเวลา ตามอัธยาศัย    
    4. เมื่อทุกคนประจำที่แล้ว ให้อยู่ในความสงบเงียบ เจ้าหน้าที่ฐานประกาศภาวะฉุกเฉิน ห้ามใช้เสียง
    ยกเว้น หัวหน้าทีมที่คอยบงการชีวิต สั่งการ หรือ บอก ได้คนเดียว กรณีมีการผิดพลาดเกิดขึ้น
    สมาชิกในทีมคนอื่น มีหน้าที่ปฎิบัติ และ คอยฟังหัวหน้าทีม กรณี สมาชิก ทำผิดพลาด
    อ้าปาก ตัดคะแนน - หาว ตัดคะแนน - หลับ ตัดคะแนน เฮ้อ!  
 
    5. ให้สมาชิกในทีม เริ่มตั้งแต่ คนแรกที่ปลายเชือก ไป จนถึงคนสุดท้าย แกะปม ออกทีละปม
    โดยต้องใช้วิธี คลายปมให้เป็นวงกว้างพอประมาณก่อน แล้วสมาชิกในทีมต้องร่วมกัน
    มุดหรือเดิน เข้าไปในปม แต่ละปม เพื่อให้ ปม คลายออก จนหมด
    ( ให้นึกถึงการ แกะปมเชือก โดยใช้มือปรกติ ต้อง เอาปลายเชือก ทั้ง 2 ฝั่ง สอดกันไป - มา
    จึงจะคลายปมได้ )
 
       
       
    ไฮไลต์ หรือ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ    
   

อันดับแรกเลย คือ  งง ทำยังไงฟะ เพราะสมาชิกทุกคน ถือกำไล หรือ สวมกำไลอยู่ ในการจะแก้ปมเชือกแต่ละปม คือ จะมี สมาชิก ช่วยกันเป็นแกนนำ ทีละ 2 คนเท่านั้น หาก เกิดใคร อยากแกะปมของตัวเองก่อน หรือหากต่างฝ่ายต่างสาละวนแกะปมกันเอง จะยุ่งตายชัก  คือ ต้องกำหนดว่า จะแก้ปมไหนก่อน ( นี่แหละหน้าที่ หัวหน้าทีม ) แล้ว ต้องกำหนดให้ สมาชิกทั้งทีม ต้องแบ่งเป็น 2 ข้าง ที่อยู่ระหว่าง 2 ปมนั้น คือ ฝั่งซ้ายของปม และ ฝั่งขวาของปม แล้ว เดินสอด หรือ มุดสอดเข้าไปในปมเชือก สลับกัน จึงจะแก้ปมได้ 1ปม ทำแบบนี้ไปจนครบทุกปม ปมเชือกอันริมๆ จะแก้ได้ง่ายกว่าปมอันตรงกลาง ปมอันริม อาจะมุด สอด แค่ 1 คน หรือ 2 คนเท่านั้น แล้วแต่เทคนิคและการมองปัญหาและแก้ปัญหาของหัวหน้าทีม รวมถึงความเข้าใจหน้าที่บทบาทของสมาชิกในทีมเองด้วย

ปัญหาคือ หาก เดินสอด หรือ มุด ไปผิดทาง ก็จะเกิดปมใหม่อีก 1 ได้ทันที ต้องแก้กันเพิ่มอีก และ ต้องเดินกันทั้งทีม ไม่งั้น เชือกทั้ง 2 ฝั่งของปม ก็จะไม่สามารถสอดกันได้ และ จะแก้ได้ทีละปมเท่านั้น ไม่สามารถแก้ได้ ทีละหลายปม ไม่งั้นเชือกจะพันกันได้ โดยแต่ละฝั่งของปม ต้องเดินอย่างพร้อมเพรียงและ ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะสามารถแก้ปมเชือกได้

หรือหากต้องการให้ยากกว่านี้ ก็ให้เพิ่มความยาวของเชือกเส้นที่อยู่ตรงกลางสุด แล้ว มัดปมเชือกเพิ่ม หลายๆปม จะยาก และต้องทำซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะคลายปมจนหมด หรือ ทำเท่าที่ได้ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ฐานกำหนด

ให้นึกถึงการ แกะปมเชือก โดยใช้มือปรกติ ต้อง เอาปลายเชือก ทั้ง 2 ฝั่ง สอดสลับกันไป - มา จึงจะคลายปมได้ หรือ ลองเอาเชือกมามัดดูแล้วแก้เชือก จะเห็นว่า ต้องสอดปลายสลับไปมา ถึงแก้ปมได้ หรือจะใช้วิธีดึงโคนเชือกด้านหนึ่งออกมาเลยก็ได้  ฉะนั้น จึงมีวิธีแก้ปมเชือกมากกว่า 1 วิธี ที่หัวหน้าทีมจะสั่งหรือเลือกใช้วิธีที่เร็วที่สุดได้

 
       
    การให้คะแนน  
       
    แก้ปมได้ 1 ปม 1 คะแนน ปมเพิ่มมาใหม่ 1 ปม หัก 1 คะแนน
ที่เหลือดูความสามัคคี และ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีเกิดปมใหม่
 
       
       
    นำไปใช้ หรือ ต่อยอด กันได้เลยครับ ได้ผลยังไง โพสท์ที่บอร์ด เล่าสู่กันฟัง บ้าง
ขอบคุณครับ
 
       

 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com