dot dot
ฐาน Walk Rally เกม กู้ระเบิด

     www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความ สะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย

      การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน
 
     และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป

 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่
 
 
ฐาน เกม กู้ระเบิด
 
www.วอล์คแรลลี่.com
 
 
เกมนี้อยู่ในรุ่นกรุแตก นานมั่กมาก
 
การให้คะแนน
 
                ส่วนใหญ่ ดูจาก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
                และ การเล่นตาม กฎ กติกา มารยาท เป็นหลัก
                และรวมกับคะแนนความสามารถของทีม ที่ทำได้ในแต่ละฐาน
 
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย
 
                ความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี การบริหารเวลา การกำหนดบทบาทหน้าที่
 
อุปกรณ์เกม
 
                ขวดน้ำ           หนักเบา ยากง่าย ไม่เท่ากัน
                เชือกฟาง        ขนาด ยาวๆ ตัดเป็นท่อน ยาวท่อนละ ประมาณ 5 เมตร 
                                    จำนวน เท่าจำนวนสมาชิกทีม
                ยาง               หลายเส้น นำซ้อนมัดทบ ให้แข็งแร็ง
 
วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่     
 
                นำมาประกอบเข้ากัน โดย ให้ยางเป็นจุดศูนย์กลาง
                นำปลายเชือกฟางด้านหนึ่ง มัดยาง ทุกด้านของยาง
                โดยใช้เชือกฟาง เท่ากับ หรือ มากกว่า จำนวน สมาชิกในทีม ดังรูป
 
               
วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
                นำขวด อาจจะใส่น้ำ หรือ ขวดเปล่า ตั้งเรียงติดกันไว้ ณ.จุดหนึ่ง
                แล้วให้ใช้ อุปกรณ์เกม ย้ายชวด จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
 
                โดย สมาชิกในทีม ต้องยืนล้อมวง ระยะห่างจากขวดเท่ากับปลายของเชือกฟาง
                หรือ สุดแล้วแต่ และใช้หนังยางที่เป็นศูนย์กลางของเชือกทุกเส้น
                ครอบลงไปที่ขวด แล้วดึงขึ้น โดยใช้หนังยางที่ยืดหดได้ เป็นตัวรัดขวด
                หรือปล่อยขวด และจะต้องนำเชือกฟางอีกด้านหนึ่งที่ถืออยู่คนละเส้นผูกเอว
                โดยห้ามใช้มือ ให้ใช้ร่างกายควบคุมการยืดหดของหนังยางผ่านเชือก แทนมือ  ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com