dot dot
ฐาน Walk Rally เกม จุดศูนย์กลาง

     www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย

      การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน
 
     และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป


 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่
 
 
 
ฐานเกม จุดศูนย์กลาง
 
www.วอล์คแรลลี่.com
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย
 
                ความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี การบริหารเวลา
                การแบ่งหน้าที่ ตำแหน่ง  การทำงานเป็นลำดับ ขั้นตอน
                การรับผิดชอบร่วมกัน ฯลฯ
 
การให้คะแนน
 
                ส่วนใหญ่ ดูจาก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
                และ การเล่นตาม กฎ กติกา มารยาท เป็นหลัก ฯลฯ
                และรวมกับคะแนนความสามารถของทีม ที่ทำได้ในแต่ละฐาน
 
อุปกรณ์เกม
 
                ลูกปิงปอง หรือ ลูกเทนนิส         กำหนด ลูกละคะแนน แล้วแต่จำนวน
                ท่อ PVC ขนาด เล็ก หรือ กลาง  
                ขึ้นอยู่กับ ใช้ลูกปิงปอง หรือ ลูกเทนนิส 
                ยาวประมาณ 1 เมตร จำนวน เท่ากับสมาชิกในทีม
                หลัก ไม้ไผ่ ยาว 1 เมตร 3 หลัก            
                เมื่อตอกหลักลงไปบนพื้น สามารถวางลูกปิงปอง หรือ ลูกเทนนิส
                บนยอดหลักได้ กรณี ไม่มีไม้ไผ่ ปรับ เป็นอุปกรณ์อื่นได้  
                แต่ถ้าใช้หลักได้จะสวยมากกว่า
                กล่อง หรือ ลัง สำหรับใส่ลูกปิงปอง หรือ ลูกเทนนิส ในขั้นตอนสุดท้าย
 
 
วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่      
 
                ง่ายๆ ครับ ปัก หลัก ไม้ไผ่ 3-5 หลัก มีระยะ ห่างกัน ประมาณ 5-10 เมตร
                ให้สามารถนำลูกปิงปอง หรือ ลูกเทนนิส วางบนหลักได้
                โดยจะเลือกใช้ ลูกปิงปอง หรือ ลูกเทนนิส ขึ้นอยู่กับสมาชิกในทีม  
                ถ้ามีสมาชิกทีมเยอะ ให้ใช้ลูกเทนนิส ถ้าสมาชิกทีมน้อยใช้ลูกปิงปอง
 
 
 
วางทีละหลัก เล่นทีละกลุ่ม
 
           
 
วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
                แบ่ง สมาชิกในทีม ออกเป็น 3-5 กลุ่ม เท่ากัน
                กรณีไม่เท่า ให้ตัดเศษ ไปทำหน้าที่อื่น เช่น นั่งเชียร์ ถ่ายรูป
                หรือเป็นคนนำลูกปิงปองวางบนหลักแรก เท่านั้น
 
 
 มี 4 คน ก็ไช้ที่ดัน 4 อัน มีหลายคนเพิ่มที่ดันได้
 
    
       
                โดยกลุ่ม 1 ยืนประจำ หลักที่1 
                กลุ่ม 2 ยืนประจำ หลักที่ 2 , กลุ่ม 3 ยืนประจำหลักที่ 3
 
                นำลูกปิงปองหรือลูกเทนนิส ไปวางบนยอดหลักที่ 1 ( หลักเดียว )
                เริ่มกิจกรรมโดยการกำหนดเวลา ทั้งทีม
                ให้กลุ่มแรก นำ ท่อ PVC ซึ่งถืออยู่ในมือคนละอันมายืนล้อมหลักแรกไว้
                ใช้ โดยจับให้สุดปลายท่อด้านหนึ่ง แล้วใช้ปลายท่ออีกด้านหนึ่งดันไปที่ลูกปิงปอง
                พร้อมๆกัน ถ้าไม่พร้อมกัน จะหล่นจากหลัก
 
                ( ถึงบอกว่า ต้องเป็นหลักจะดูดี มีสกุล ถ่ายรูปสวย )
 
                เมื่อต่างคนต่างดัน ลูกปิงปองหรือเทนนิสจะอาศัยแรงผลักและดันอยู่ตรงกลาง  
                แล้วเดินยกดัน ปิงปองหรือเทนนิส ย้ายไปวาง บนหลักที่ 2 
 
                กลุ่มที่ 2  ก็ต้อรอลูกเทนนิส จากกลุ่มที่ 1 ให้มาวางก่อน
                และทำแบบเดียวกัน คือต้องดันและยก ย้ายลูกเทนนิส หรือ ลูกปิงปอง
                บนหลักของตน ที่กลุ่มที่ 1 นำมาวางไว้   เพื่อย้ายไป หลักที่ 3
 
                แล้ว ให้ทีมที่ 3 ทำแบบเดียวกัน แต่ตราวนี้ นำลูกปิงปองไปเก็บในกล่อง
                หรือ ท่อ หรือ ลัง แล้วแต่กำหนด นับเป็น 1 คะแนน ( ลูกละ 1 คะแนน )
                วนอยู่อย่างนี้จนกว่าเวลาหมด แล้วนับคะแนนรวม  
 
                ไฮไลท์คือ หากดันไม่พร้อมกัน ลูกปิงปองหรือเทนนิส จะหล่นจากหลัก
                และ ถ้าหาก กลุ่มแรก ยังทำไม่ได้
                จะส่งผลให้กลุ่มที่ 2 ก็ยังต้องยืนรอลุ้นเกาสะดือ รออยู่ที่หลักที่ 2  
                จนกว่า กลุ่มแรก จะนำลูกปิงปอง หรือเทนนิส มาวางที่หลักที่ 2 ได้
                กลุ่มที่ 2 ถึงจะได้เล่น และ  กลุ่มที่ 3 ก็ต้องรอ
 
                กรณีที่ กลุ่มที่ 1 นำ ไปวางบนหลักที่ 2 ได้แล้ว 
                และ ต้องกลับไป นำลูกเทนนิส มาวาง บนหลักที่ 2 อีกครั้ง  ก็จะวางไม่ได้
                ถ้าหาก กลุ่มที่ 2 ยังนำลูกเทนนิส ออกจากหลักของตนเอง ( หลักที่ 2 ) ไม่ได้
                ก็ต้องรอ เป็นวัฎจักร วนไปทุกหลัก ทุกกลุ่ม 
               ( คล้ายกีฬาการวิ่งผลัด 4 X 100 ไม้อันเดียว ส่งกันเป็นทอดๆ )
 
               ใคร งง ยกมือขึ้น!!ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com