dot dot
ฐาน Walk Rally เกม จุดเยือกแข็ง

     www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย

      การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน
 
     และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป


 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่
 
 
ฐาน เกม จุดเหยือกแข็ง
 
www.วอล์คแรลลี่.com
 
 
 
เกมนี้ อมตะ นานมาก
 
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย
 
                ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน ความสามัคคี อุปสรรค
 
 
การให้คะแนน
 
                ส่วนใหญ่ ดูจาก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
                และ การเล่นตาม กฎ กติกา มารยาท เป็นหลัก
                และรวมกับคะแนนความสามารถของทีม ที่ทำได้ในแต่ละฐาน
 
 
อุปกรณ์เกม
 
                ถัง หรือ กระติก ใส่น้ำ พร้อม น้ำแข็งบด เกือบเต็มถัง ( น้ำ และ น้ำแข็ง )
                เหรียญสลึง เหรียญสองสลึง เหรียญ 1 บาท เหรียญ 2 บาท
                อย่างละประมาณ 10 เหรียญ    
 
 
 
 
วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่    
  
                นำกระติกน้ำ ที่มีน้ำ พร้อมน้ำแข็ง
                ที่สามารถนำมือลงไปล้วง ควานหาเหรียญต่างๆ ได้
                นำเหรียญ ทั้งหมด ใส่ลงไป ในกระติก
               
 
 
วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
                เริ่มกิจกรรม โดยการจับเวลา               
                กำหนดให้ทีมวอล์คแรลลี่ ทั้งทีม
                หยิบเหรียญในกระติกน้ำแข็ง ได้คนละ 1 เหรียญเท่านั้น
                ตามโจทย์ ที่ตั้งไว้ เช่น กำหนดโจทย์ 7 บาท 50 สตางค์
 
                สมาชิกในทีม ต้องวางแผน
                เพราะกำหนดให้ หยิบเหรียญ ได้คนละ 1 เหรียญเท่านั้น
                และ ต้องล้วงหยิบทุกคน
 
                เมื่อนำมารวมกัน ให้นับได้  7 บาท 50 สตางต์ พอดี
                โดยอาจกำหนดคะแนนเต็มที่ 10 คะแนน หยิบเกินหรือ ขาด ตัดคะแนน
 
                เกิน หรือ ขาด กำหนดให้ 25 สตางค์ เท่ากับ 1 คะแนน
                หรือแล้วแต่ เจ้าหน้าที่ฐาน จะกำหนดคะแนนเอง
                และ กำหนดเวลา โดยมีความเย็นเป็นอุปสรรค
 
                เกมนี้ ต่างคนต่างหยิบไม่ได้ มันจะเกิน หรือขาด
                ยังไงก็ต้องวางแผนกัน
 

 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com