dot dot
ฐาน Walk Rally เกม ลำเลียงพล

     www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย

      การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน
 
 
     และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป


  
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่
 
 
 
ฐาน เกม ลำเลียงพล
 
www.วอล์คแรลลี่.com
 
 
 
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย
 
                ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน
                ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
 
การให้คะแนน
 
                ส่วนใหญ่ ดูจาก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
                และ การเล่นตาม กฎ กติกา มารยาท เป็นหลัก
                และรวมกับคะแนนความสามารถของทีม ที่ทำได้ในแต่ละฐาน
 
 
อุปกรณ์เกม
 
                เก้าอี้พลาสติก หรือเก้าอี้ทั่วไป แบบแข็งแรง 2 ตัว
 
 
วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่    
  
                กำหนด จุดเริ่มและ จุด สิ้นสุด ห่างกันประมาณ 4-5 เมตร
                ( ยิ่งไกล ยิ่งยาก )
                นำเก้าอี้ 2 ตัว วางไว้ ณ. จุดเริ่มต้น
 
ต้องเลื่อนเก้าอี้ไปข้างหน้าเรื่อยๆ
 
               
วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
                เริ่มกิจกรรมโดยการจับเวลา
                กำหนดให้ทีมวอล์คแรลลี่ ทั้งทีม ย้ายจากที่หนึ่ง ไปอยู่อีกที่หนึ่ง
                ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 4-5 เมตร ภายในเวลาที่กำหนด
                โดยห้ามเท้าแตะพื้น และ มีอุปกรณ์ช่วยคือ เก้าอี้ 2 ตัว
 
                ไฮไลท์ คือ การเลื่อนสลับเก้าอี้ ไปข้างหน้า
                พร้อมกับเดินไปบนเก้าอี้ ที่สลับไปเรื่อยๆจุดถึงที่หมาย
 
                แต่ หากเดินไปบนเก้าอี้คนเดียว
                จะไม่สามารถกลับมารับเพื่อนสมาชิกในทีมที่จุดเริ่มต้นได้
                ฉะนั้น ต้องมีการวางแผน เป็นไปได้ที่ ต้องไปทีละ 2 คน
                หรือ 3 คน แล้วแต่การวางแผนของทีม และความแข็งแรงของเก้าอี้
                โดยส่วนใหญ่ ได้แค่ 2 คน เพราะด้วยขนาดเก้าอี้
                เมื่อถึงจุดหมาย ปล่อยคนหนึ่งไว้ และ
                ต้องกลับมารับเพื่อนอีกคน โดยการสลับเก้าอี้กลับมาเช่นกัน
                ทำเช่นนี้เรื่อยๆตามเวลาที่กำหนด
 
                กำหนดจำนวนคน คือ คะแนน
 
                เกมนี้ เหนื่อยนิดนึงนะ
 ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com