dot dot
ฐาน Walk Rally เกม ห่อไข่ใส่กลอน หรือ ไข่ในหิน

   www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย

      การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน
 
     และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป

 
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่
 
 
ฐาน เกม ห่อไข่ใส่กลอน
 
www.วอล์คแรลลี่.com
 
 
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย
 
                ความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี
                การบริหารเวลา และ การปกป้องผลประโยชน์องค์กร
 
การให้คะแนน
 
                ส่วนใหญ่ ดูจาก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ แ
                ละ การเล่นตาม กฎ กติกา มารยาท เป็นหลัก
                และรวมกับคะแนนความสามารถของทีม ที่ทำได้ในแต่ละฐาน
 
อุปกรณ์เกม
 
                ไข่ดิบ         แทน        องค์กร
                หลอด         แทน        บุคลากรในองค์กร             
                ยาง            แทน        อุปกรณ์สำนักงาน
 
 
วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่     
 
                นำมาประกอบเข้ากัน
               
 
วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
                ทีมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ แต่ละทีม ใช้ความคิดสร้างสรรค์
                ในการ นำหลอดซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากร ห่อหุ้มไข่ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กร
                โดยใช้ยางซี่งเป็นตัวแทนอุปกรณ์สำนักงาน
                และ ทำการห่อหุ้มไข่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
 
                อาจ ต้องควบคุมเวลาในการทำกิจกรรม
                เป้าหมายคือ โยน ขึ้นไปแล้ว ตกลงมา ดูว่า ไข่ แตก หรือ ไม่แตก  
                ที่เหลือเป็นหน้าที่อาจารย์วิทยากรสรุป
 
                โดยระหว่างทำกิจกรรมดังกล่าว
                วิทยากรอาจมอบงานเพื่ให้มีการแบ่งหน้าที่กันทำ
                ก็คือ การแต่งกลอน โดยกำหนดให้มี คำเฉพาะในกลอน เช่น คำว่า
                ชื่อบริษัท หลักสูตรสั้นๆ หรือ ความหมายในทางสร้างสรรค์อื่นๆ 
                โดยให้ส่งตัวแทนมาอ่านกลอน ที่ช่วยกันแต่งขึ้น และ
                ที่เหลือเป็นหน้าที่อาจารย์วิทยากรสรุป           ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com