dot dot
ฐาน Walk Rally เกมท่อน้ำเลี้ยง

     www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย

     การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน  

     และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป

 

 
www.วอล์คแรลลี่.com

ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่ : ฐานวอล์คแรลลี่


ฐานเกม..ท่อน้ำเลี้ยง

 

 

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
 
                ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน
                ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม
 
 
การให้คะแนน
 
                ส่วนใหญ่ ดูจาก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
                และ การเล่นตาม กฎ กติกา มารยาท เป็นหลัก
                และรวมกับคะแนนความสามารถของทีม ที่ทำได้ในแต่ละฐาน
 
 
อุปกรณ์เกม
 
                ถังน้ำ หรือ กะละมัง ใส่น้ำ
                ตัด ท่อ PVC ขนาด ความกว้างประมาณ 2 นิ้ว
                และยาว ประมาณ ฟุตครึ่ง หลายๆ ท่อน 
                แบบท่อนกลวง ไม่ต้องปิด ทั้งสองด้าน
                จำนวน ท่อน เท่ากับ จำนวนสมาชิกในทีม
                ขวดโหล ที่มีขีดวัดปริมาณน้ำ 2 ขวด
 
 
วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
                เทน้ำใส่ ถัง หรือ กะละมังไว้เยอะๆ
                และ เตรียมน้ำสำรองไว้ด้วย
                ตั้งขวดโหล ที่มีขีดวัดปริมาณน้ำ ห่างออกไป
                ระยะห่าง เท่ากับ จำนวนสมาชิกที่ยืนต่อแถว
                เป็นแถวหน้ากระดานเรียง 1 
                แต่ละคน ยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร
                ตั้งขวดโหลไม้ ที่ บริเวณ คนสุดท้ายของแถว
 
 
               
วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
               
                เริ่มเล่นกิจกรรม โดยการจับเวลา
                ตั้ง ถังน้ำ หรือ กะละมัง น้ำ ณ.จุดหนึ่ง
                กำหนดให้ทีมวอล์คแรลลี่ ทั้งทีม ยืนเข้าแถว หน้ากระดาน เรียง 1 
 
                ใช้ ขวดโหล ที่มีขีดวัดปริมาณน้ำ ตักน้ำจำนวนหนึ่ง   
                เทน้ำใส่ท่อ PVC เฉพาะ คนที่อยู่หัวแถว คนเดียว เท่านั้น
                โดยให้มีปริมาณน้ำตามกำหนด จำนวนหนึ่ง  เช่น 1 ขวดลิตร
                หรือ แล้วแต่ เจ้าหน้าที่ฐานกำหนด 
                ที่สำคัญต้องให้ทราบปริมาณน้ำที่เทใส่ท่อไป
 
                โดยคนแรก ที่อยู่หัวแถว ต้องใช้มือ อุดรูท่อ PVC อีกด้านหนึ่งใว้
                ไม่ให้น้ำไหลออก      
                คนแรก เมื่อรับน้ำมาแล้ว ให้ เดินไปเทใส่ ท่อ PVC ของ คนที่ 2
                ที่ถืออยู่ และ ต้องใช้มืออุดรูท่อ อีกด้านหนึ่งกันน้ำไหลออกเช่นกัน
                คนที่ 2 ก็เดินไปเทใส่ ของคนที่ 3 ถัดไป
                ทำแบบนี้ไปจนครบคนสุดท้าย
                คนสุดท้าย เทน้ำใส่ ขวดโหล ที่มีขีด บอกปริมาณ
                และจำนวน ขีดต้อง เท่าและเหมือน กับขวดโหล ที่เทใส่ ครั้งแรก
 
                หาก น้ำยังเหลือเท่าเดิม ได้คะแนนเต็ม
                หากมีน้ำหก ไป ตัดคะแนน ขีดละ 1 คะแนน
 ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com