dot dot
ฐาน Walk Rally เกม ยืดยาว

      www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย

      การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน
 
 
     และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป


 
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่
 
 
ฐาน เกม ยืดยาว
 
www.วอล์คแรลลี่.com
 
 
 
โบราณมาก แต่ ก็สนุก
 
 
การให้คะแนน
 
                ส่วนใหญ่ ดูจาก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
                และ การเล่นตาม กฎ กติกา มารยาท เป็นหลัก
                และรวมกับคะแนนความสามารถของทีม ที่ทำได้ในแต่ละฐาน  
 
 
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย
 
                ความคิดสร้างสรรค์ การเสียสละ ความสามัคคี
                การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
 
อุปกรณ์เกม
                ไม่มี
 
 
วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่      
 
                กำหนด จุดเริ่มต้น แค่นั้น : Just do it!!!
 
 
www.วอล์คแรลลี่.com
 
               
วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
 
                เริ่มเล่นกิจกรรม โดยการจับเวลา
                กำหนดให้ทีมวอล์คแรลลี่ ทั้งทีม ให้นำชิ้นส่วน อุปกรณ์ ทั้งหลาย
                ที่มีอยู่ตัวของในสมาชิกทีม
                เช่น สมาชิกในทีม เสื้อ รองเท้า เข็มขัด
                มาวางต่อกันให้ได้ระยะยาวตามที่กำหนด
                โดยการคาดคะเน ของทีม ภายในเวลา ที่กำหนด
 

                เช่น กำหนด ให้ 10 เมตร สมาชิกในทีต้องนำอุปกรณ์ 

                หรือ ชิ้นส่วนภายในร่างกาย มาต่อกัน ให้ได้ 10 เมตร                

                คะแนน หากขาด หรือ เกิน

                หัก  25 เซ็นติเมตร ต่อ 1 คะแนน หรือ แล้วแต่เจ้าหน้าที่ฐานกำหนด

 
 ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com