dot dot
ฐานWalk Rally เกมสะพานทรงตัว

     www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย

    การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน

    และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป

 

ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่

 

 ฐาน เกม สะพานทรงตัว

www.วอล์คแรลลี่.com

 

 เกมนี้ อาจทำเป็นเกม แบบ ฐานถาวรก็ได้

 
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย
 
                ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน ความสามัคคี
                การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
 
การให้คะแนน
 
                ส่วนใหญ่ ดูจาก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
                และ การเล่นตาม กฎ กติกา มารยาท เป็นหลัก
                และ รวมกับคะแนนความสามารถของทีม ที่ทำได้ในแต่ละฐาน
 
 
อุปกรณ์เกม
 
                ไม้กลมยาว 2 อัน หรือ ไม้ไผ่ ยาวๆ 2 อัน
                ชักคะเย่อยาว 1 เส้น
                ขวด หรือ กระป๋อง ที่มีฝาแบบเกลียว สามารถหมุน ปิด เปิด ได้
                ให้เท่ากับจำนวนสมาชิกในทีม
                หรือ อาจใช้ ขวดน้ำอัดลมพลาสติกขวดเล็กก็ได้ 
                แยก ขวด กับฝาออกจากกัน
 
 
วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่
      
                ต้องหาต้นไม้ คู่ 2 ต้น ที่มีระยะห่างกันประมาณ 10 เมตร
                ใช้ ไม้ไผ่ วางพาด ขนาน กัน ห่างประมาณ 2 ฟุต
                โดยหาที่รอง ไม้ ไผ่ทั้ง 2 อัน
                ให้ สูงจากพื้นดินประมาณ 1 ฟุต วางให้เป็นแนวเดียวกับต้นไม้
                เพื่อใช้ต้นไม้ ผูกเชือกอีก 1 เส้น ยาวขนานกัน กับ ไม้ไผ่ 2 อัน
                โดยให้สูงเหนือ ไม้ไผ่  2 อัน ขึ้นไป ประมาณ 1.50 - 2  เมตร
                กำหนดให้ ไม้ไผ่ 2 อัน ด้านล่าง เป็นไม้สำหรับไต่เดิน
                และ เชือก เส้นบน เป็นเส้นที่เอาไว้สำหรับจับยึด
 
 
             
 
  
วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
               
                เริ่มเล่นกิจกรรมโดยการจับเวลา
                กำหนดให้ทีมวอล์คแรลลี่ ทั้งทีม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เท่าๆกัน
                เศษที่เหลือ คอยช่วยเพื่อน
 
                ทั้ง 2 กลุ่ม อยู่คนละด้านของไม้ไผ่ 
                โดยกลุ่มหนึ่ง ทุกคนต้อง ถือ กระป๋อง หรือขวดไว้ 
                ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ทุกคน ต้อง ถือฝาสำหรับปิดขวดหรือกระป๋องไว้
 
                ให้ ทั้ง 2 กลุ่ม เดินหรือไต่ไม้ไผ่ที่อยู่คนละด้าน 
                 คนละอัน ซ้าย กับขวา ที่ขนานกันอยู่
                โดยเดินไต่มา ทีละคน กลุ่มละ 1 คน ทีละคน 
                จับยึดเชือกเส้นบนเพื่อการทรงตัว ด้วยกัน
 
                กลุ่ม ที่มีขวด นำขวดมาด้วย กลุ่มที่มีฝา นำฝามาด้วย
                กำหนดจุดตรงกลาง
                ให้ทั้งคู่ นำ ฝา และ ขวดมาประกอบเข้า ด้วยกัน
                ประกอบเสร็จ 1 ขวด คือ 1 คะแนน
                และ โยนไว้ตรงกลาง หรือ มอบให้เจ้าหน้าที่ฐาน
 
                และ ลงตรงกลางไม้ไผ่ได้เลย ( หรือ จะให้ไต่ไม้ไผ่กลับก็ได้ )
                หลังจากนั้น คู่ถัดไป ก็ไต่ไม้ไผ่ นำขวดมาประกอบกันตรงกลางต่อ
 
                     ทำเช่นนี้ เรื่อย ทั้งทีม จนครบทุกคน
                     ภายในเวลาที่กำหนด
 ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com