dot dot
ฐาน Walk Rally เกมใยแมงมุม

     www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย

      การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน
 
 
     และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป
 
 
 
 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : ฐานเกมวอล์คแรลลี่ : เกมวอล์คแรลลี่
 
 
 
 ฐาน เกม ใยแมงมุม 
 
www.วอล์คแรลลี่.com
 
 
 
เกมนี้ นานมาก ปัจจุบันก็ยังมีเล่นกันอยู่
 

 วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย

                ความคิดสร้างสรรค์ การเสียสละ ความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  
การให้คะแนน
 
                ส่วนใหญ่ ดูจาก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์
                และ การเล่นตาม กฎ กติกา มารยาท เป็นหลัก
                และ รวมกับคะแนนความสามารถของทีม ที่ทำได้ในแต่ละฐาน
 
 
อุปกรณ์เกม
 
                เชือกฟาง จำนวน เยอะมาก
                แนวต้นไม้ ติดกัน 2 ต้น
 
 
วิธีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เกมกิจกรรมวอล์คแรลลี่     
 
                ต้องหาพื้นที่ ที่มีต้นไม้ ติดกัน 2 ต้น
                โดยมีความห่างของต้นไม้ ประมาณ 3-4 เมตร
                นำ เชือกฟาง ผูก โยงไป โยงมา ขัดกันไป ขัดกันมา
                ให้เหมือนใยแมงมุม
 
                โดยกำหนด ให้มีเพียง ช่องเดียว หรือ 2 ช่องเท่านั้น
                ที่ คนสามารถลอดหรือข้ามช่อง ผ่านไปได้
 
                ส่วนใหญ่ กำหนดจุด ช่องผ่านไว้สูงพอสมควร
                ต้องช่วยกัน ยก อุ้ม ดึง ดัน ถึงจะผ่านไปได้
                 
 
วิธีการเล่นฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
                กำหนดให้สมาชิกทีมวอล์คแรลลี่ ทั้งทีม มุด ผ่านช่องใยแมงมุม
                โดยมิให้ ใยแมงมุมเสียหาย
                โดยให้สมาชิกทีมผ่านให้ได้มากที่สุดภายในกำหนดเวลา
 
                คะแนน นับจาก สามาชิกที่ผ่านไปได้ 
 

 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com