dot dot
ฐาน Walk Rally เกมจองจำ
 
www.วอล์คแรลลี่.com   ขอแนะนำ ฐานกิจกรรม Walk Rally แบบ ฐานลอย หรือฐานกิจกรรมแบบกึ่งถาวร เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ   สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ แต่หากจะนำรูปภาพของเกม หรือ วิธีการเล่น ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนโพสท์ให้เครดิตกับเว็บด้วย
 
การอธิบายรูปแบบ เกม ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ขอใช้ภาษาง่ายๆ พื้นๆ บ้านๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนุก และสามารถสร้างจินตนาการ ให้เห็นถึงวิธีเล่น และ ความสนุกของฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างง่ายดายขึ้นโดย อาจจะขออธิบายแบบคร่าวๆ เพราะเชื่อว่า ด้วยความเป็นมืออาชีพของอาจารย์วิทยากร หรือทีมงานจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ ฝ่าย HR สามารถนำเกม หรือ รูปแบบเกม ไปเปลี่ยนแปลง หรือ ต่อยอด หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง วิธีการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ร่วมอบรม ให้ตรงกับหลักสูตรหรือหัวข้อในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน
และหาก อาจารย์วิทยากร หรือ ทีมงานวอล์คแรลลี่ท่านใด ประสงค์จะแนะนำเกมวอล์คแรลลี่เกมอื่นๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ก็แนะนำได้ และจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมและให้รับทราบกันต่อไป
 
 
ฐาน Walk Rally : เกมจองจำ
www.วอล์คแรลลี่.com
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally : เกมวอล์คแรลลี่
 
 
 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน การแบ่งหน้าที่ การจดจำ ความสนุกสนาน การยอมรับผลลัพท์ร่วมกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 
การให้คะแนน
ดูจากความสามารถของทีมในการแก้ไขปัญหา กรณีทำถูกต้องตรงกับโจทย์ ให้คะแนนช่องละ 1 คะแนน
 
อุปกรณ์เกม
กระดาษ A 4 แบ่งช่องตารางว่างๆ ตามรูป และ กระดาษ A 4 แบ่งช่องตาราง พร้อมอักษรต่างๆในตาราง : ควรมี 2-3 ชุด และ กระดาษช่องตารางว่าง ที่ไม่มีอักษร ควรมีเท่ากับหรือมากกว่า จำนวนทีมกิจกรรม
 
 
ฐานเกมจองจำนี้ เป็นฐานกิจกรรมที่เตรียมอุปกรณ์ง่ายๆ เล่นง่าย เข้าใจง่าย และมีความสนุกสนานอยู่ในกิจกรรม มีวิธีเล่นหลากหลาย ช่วยสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน มนุษยสัมพันธ์ และการยอมรับผลลัพท์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ในทีมกิจกรรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
 
วิธีการ
ในที่นี้ กำหนดให้ กระดาษที่มีอักษร เรียกว่า ตารางอักษร และกระดาษที่มีตารางว่าง เรียกว่า ตารางว่าง ซึ่ง กระดาษทั้ง 2 แผ่น มีขนาดตารางเท่ากัน จำนวนช่องตารางเท่ากัน เพียงแต่ ในกระดาษโจทย์ จะมีอักษร ส่วนกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเป็นตารางว่างๆ สำหรับให้ทีมเขียนลงไป ซึ่ง ยิ่งมีช่องตารางเยอะ จะยิ่งจำยาก เกมก็ยาก และสนุกมากขึ้นไปด้วย โดยสามารถให้ทีมกิจกรรมล้อมวงดูตำแหน่งอักษรบนแผ่นกระดาษได้และวางแผน ในระยะเวลาเพียง 1 นาที
วิธีการเล่น คือ ให้ตั้งโต๊ะ หรือ เก้าอี้ 2 ตัว ให้มีระยะห่างกันประมาณ 10-15 เมตร แล้วแต่ความกว้างของพื้นที่ วางตารางกระดาษที่มีตัวอักษร ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง เป็นกระดาษตารางว่างๆ ให้ ทีมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เข้าแถวเป็น แถวตอน 1 บริเวณที่ด้านหลังของโต๊ะที่วางกระดาษตารางอักษร โดยให้มีระยะห่างจากโต๊ะวางกระดาษตารางอักษร ประมาณ 2 เมตร
เมื่อ ทีมกิจกรรมได้วางแผนการเล่นเกมไปแล้ว หลังจากนั้น ให้งดใช้เสียง ห้ามพูด ห้ามคุย ส่งสายตาได้ อ้อนวอนทางสายตาได้ งดเสียงใดๆ หากมีเสียงใดๆเกิดขึ้น ให้วิทยากร แจ้งทันทีว่า หัก 1 คะแนน
 
Walk Rally      Walk Rally
โต๊ะวางแผ่นกระดาษตารางทั้ง 2 แผ่น ควรตั้งห่างจากกันประมาณ 10 เมตร หรือ แล้วแต่ความสะดวกของพื้นที่
 
 
วิธีการดำเนินกิจกรรม
กำหนดให้ ทีมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เดินเข้ามาดูแผ่นตารางอักษร ทีละคน เมื่อดูแล้ว ให้วิ่งไปเขียนอักษรที่ตนเลือกไว้ ลงในตารางเปล่า โดยต้องให้ตำแหน่งของตัวอักษรที่จะเขียนลงในตารางเปล่า ต้องตรงกับตำแหน่งของตัวอักษรที่เป็นโจทย์ในตารางอักษร เมื่อเขียนแล้ว ให้วิ่งไปต่อแถวด้านหลัง เรื่อยๆ จนกว่า กระดาษตารางเปล่า จะมีอักษร ใดๆ ครบทุกช่อง ภายในเวลาที่กำหนด เช่น 3-5 นาที ของการเล่นเกมทั้งหมด
โดยมีกติกาเล็กๆน้อยๆคือ สมาชิกในทีม จะจำตัวอักษรตัวใดช่องไหนก็ได้ และวิ่งไปเขียนซึ่งต้องเขียนให้ตรงช่องของตำแหน่งอักษรนั้นๆ ทีละคน ทีละคน จนครบทุกช่อง โดยคนที่วิ่งไปนั้น เมื่องไปถึงกระดาษตารางว่าง ต้องเขียนอักษรลงไปในช่องตาราง 1 ตัว ตัวที่ตนเองจำได้ ตัวไหนก็ได้ ช่องไหนก็ได้ หากไม่เขียน หัก 1-2 คะแนน
 
และ คนที่วิ่งไป เมื่อเขียนตัวอักษรที่ตนแน่ใจว่า ถูกต้อง ตรงกับในช่องที่ตนเองเห็นมาและจำได้แล้ว ก็ยังมีสิทธิ์สามารถแก้ไขตัวอักษรอื่นๆในช่องตารางอื่นๆที่เพื่อนเขียนไว้ได้ โดยแก้ได้ 1 ช่อง 1 ครั้ง เท่านั้น โดยต้องแก้ในช่องที่เพื่อนสมาชิกเขียนไว้ ไม่สามารถเขียนในช่องตารางว่างได้ หากวิทยากรเห็นสามารถแจ้งหัก 1 คะแนน ต่อการเขียนลงช่องตารางว่างเกินกว่า 1 ตัว
คือ เมื่อ วิ่งไป เขียนอักษรลงในช่องตารางว่างได้ 1 ช่อง และ สามารถแก้ไขอักษรช่องที่เพื่อนเขียนไว้ ได้ 1 ครั้ง ถ้าคิดว่าเพื่อนเขียนไว้ผิด หากเขียนเกินกว่า มากกว่านี้ หัก 1 คะแนน เมื่อทำทุกคนทั้งทีมจนครบแล้ว วิทยากรสามารถตรวจสอบช่องคะแนนเพื่อให้คะแนนได้ ตามช่องที่เขียนตรง หรือ หักคะแนนที่ทำผิดกติกา หรือจะเพิ่มเติม คะแนนความสามัคคี การวางแผน อื่นๆ เพิ่มเติมได้
 
วิทยากร
วิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ประจำฐานกิจกรรม ต้องยืนอยู่ตรงตำแหน่งกระดาษตารางว่าง บริเวณที่ทีมกิจกรรมวิ่งไปเขียนอักษรลงไป ป้องกันการเขียนทีละหลายช่อง เพราะบางคน วิ่งมาแล้ว เขียนไป 2-3 ช่อง เพราะจำได้เยอะ กติกาคือ เขียนได้คนละ 1 ช่อง 1 ตัวอักษร และ แก้ไขได้ 1 ช่อง เท่านั้น
 
 
ไฮไลท์ ก็คือ เมื่อวิทยากรกำหนดกติกา โดย ห้ามใช้เสียงหลังจากวางแผนเสร็จ หากทีมกิจกรรมวางแผนดี มีผู้นำ มีผู้ตาม มีการแสดงความคิดเห็น อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด อาจจะทำออกมาถูกต้องแม่นยำตามช่องตารางที่กำหนด หรือ อาจจะเป็นในลักษณะ เมื่อสมาชิกในทีมดูแผ่นตารางอักษรแล้ว และจดจำตัวอักษรตัวใดอักษรหนึ่งไว้ พอวิ่งไปถึง ตรงแผ่นตารางว่างที่จะเขียน อ้าว! ปรากฎว่า ช่องที่เราจำไว้นั้น มีคนเขียนไปแล้ว ทำให้ต้องเขียน อักษรอื่นๆ ลงในช่องอื่น ซึ่งอาจจะจำได้หรือไม่ได้ ถูกหรือไม่ถูก ก็เป็นไปได้แต่ก็จำเป็นต้องเขียน และอีกกรณีหนึ่ง บางทีมีการแก้ไขขีดฆ่าในช่องที่เพื่อนเขียนไว้แล้ว โดยการเขียนอักษรลงไปใหม่ ซึ่งอาจจะใช่ หรือ ไม่ใช่ก็ได้ หรือของเดิมอาจจะถูกอยู่แล้ว นอกจากจะจำช่อง จำอักษรแล้ว ยังต้องจำช่องอื่นๆสำรองไว้ด้วยเพราะหากวิ่งไปถึง ช่องที่เราจำได้ มีคนเขียนไปแล้ว จำเป็นต้องเขียนช่องอื่นๆ อาจเป็นการเขียนถูกหรือเขียนผิดให้คนต่อๆไปมาตามแก้ไขให้ถูกต้องก็เป็นได้  มีความสนุกสนาน และมีเรื่องราวให้วิทยากรคุยได้เยอะมาก
 
 
www.วอล์คแรลลี่.com

 
ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ฐานเกมวอล์คแรลลี่


Booking.com