dot dot
ค่ายลูกเสือ
    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น รวมทั้งพระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ” กิจการลูกเสือในประเทศไทยยังคงได้รับการสืบสานให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับนับจนปัจจุบัน โดยมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ
 
     กิจการลูกเสือภายในโรงเรียนต่างๆนั้น มักจะมีกิจกรรมเข้าค่าย-เดินทางไกล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ เยาวชนที่เป็นลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายลูกเสือที่มีฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะรองรับไว้นั้นมีอยู่มากมายหลายแห่ง โดยได้เลือกสรรและใช้บริการค่ายลูกเสือดังกล่าวได้ตามสะดวกโดยเน้นไปที่พื้นที่ท่องเที่ยว 9 โซน ดังนี้
 
         
แนะนำค่ายลูกเสือ สำหรับจัดกิจกรรมเข้าค่าย
ค่ายลูกเสือ
แคมป์ ทำเล    ติดต่อ พื้นที่
ค่ายลูกเสือ ที่ตั้ง    โทรศัพท์ จังหวัด
                                                                                   
ค่ายลูกเสือ เขาใหญ่ ปากช่อง
ค่ายลูกเสือศรีสวาทแคมป์ ถ.ธนะรัชต์   089-9624735 : 086-5729718  นครราชสีมา
ค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์ เขาใหญ่ ถ.ธนะรัชต์   044-365354 : 081-9669281 นครราชสีมา
ค่ายลูกเสือภูมิสิรแคมป์ ปากช่อง   081-9315753 : 087-2075440  นครราชสีมา
ศรณรงค์อินเตอร์เนชั่นแนล แคมป์ ปากช่อง   044-314532 : 081-8225077 นครราชสีมา
ค่ายไชยวุธวัฒนา&อิงธารารีสอร์ท ปากช่อง   087-6486836 : 081-8769107 นครราชสีมา
สวนเสาวณีย์รีสอร์ท&แฟนตาซี บัวใหญ่   081-5925486 : 044-461532  นครราชสีมา
ค่ายลูกเสือ พีเอส แคมป์ ครบุรี   081-7906226 : 081-8603601 นครราชสีมา
         
         
ค่ายลูกเสือ มวกเหล็ก สระบุรี
ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ มวกเหล็ก   081-9333555 : 036-721238  สระบุรี
วธิดารีสอร์ท มวกเหล็ก   036-330077 : 082-4919009  สระบุรี
ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา มวกเหล็ก   089-7014314 : 081-8054508 สระบุรี
ค่ายลูกเสือฉิมกุล มวกเหล็ก   036-227311 : 081-9879725 สระบุรี
ค่ายลูกเสือนิยมไพร มวกเหล็ก   081-9675140  สระบุรี
ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง มวกเหล็ก   036-342446 : 081-4344062 สระบุรี
ค่ายลูกเสือ พรหมวัฒนาแคมป์ มวกเหล็ก   081-8677864 : 086-8806240 สระบุรี
ค่ายนวภพ มวกเหล็ก   081-7119073 : 081-9997846 สระบุรี
         
         
ค่ายลูกเสือ นครนายก        
ค่ายลูกเสือสาริกา นครนายก   037-312393 นครนายก
ค่ายลูกเสือศรีกะอาง บ้านนา   037-306272 : 081-4340243 นครนายก
         
         
ค่ายลูกเสือ ปราจีนบุรี        
ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร เมือง   081-8616535 : 037-452125 ปราจีนบุรี
ริมภูการ์เด้น แคมป์ เมือง    037-407421 : 08-13067660 ปราจีนบุรี
ค่ายลูกเสือบริบูรณ์ทรัพย์ บ้านสร้าง   081-9371397 : 081-9310774 ปราจีนบุรี
         
         
ค่ายลูกเสือ กาญจนบุรี        
ค่ายลูกเสือ สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค บ่อพลอย   034-531999 : 086-3000667  กาญจนบุรี
ค่ายลูกเสือโลตัสแคมป์ บ่อพลอย   081-2780919 : 081-0118256 กาญจนบุรี
ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ ด่านมะขามเตี้ย   081-8349719 : 081-2570908 กาญจนบุรี
         
         
ค่ายลูกเสือ ราชบุรี        
วาสนาดีรีสอร์ท เมือง   081-9441617 : 086-7678849 ราชบุรี
ค่ายหลวงบ้านไร่ โพธาราม   032-232828 ราชบุรี
         
         
ค่ายลูกเสือ พัทยา ชลบุรี        
กองพันทหารปืนใหญ่ที่21รักษาพระองค์ฯ เมือง   038-205471 ชลบุรี
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา   038-311132 : 038-322155 ชลบุรี
         
         
ค่ายลูกเสือ หัวหิน ชะอำ        
แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แก่งกระจาน   032-461244 : 081-5872382 เพชรบุรี
กุยบุรี   081-9410379 : 081-9441559 ประจวบคีรีขันธ์

 
รีสอร์ท


Booking.com