dot dot
อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

      ในการพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยการจัดอบรมสัมมนา หรือการกิจกรรมมวอล์คแรลลี่ Walk Rally แล้วนั้น อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญในหลักสูตรหัวข้อสัมมนา หรือ หลักสูตรกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ได้ประโยชน์และตรงกับจุดประสงค์ของผู้บริหารหรือผู้จัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

     ดังนั้น www.วอล์คแรลลี่.com จึงขออนุญาตนำเสนอประวัติอาจารย์วิทยากรหลายๆท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 


 

 

อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 

 
   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
Mr. Waiwit Saeng-Alangkarn
   
โทรศัพท์ 086-6662121  :  02-3482619
Email waiwitsa@yahoo.com
website http://www.mrwaiwit.com 
   
ที่อยู่ 19/47 Moo 17 Mantana 2, Wongwan-Rama9 Rd.,
Sapnasoong, Bangkok 10240
   
Education Background
  Jun. 2003 – Oct. 2003
Chulalongkorn University Bangkok  Mini-MBA
Faculty of Commerce and Accountancy

Jun. 1993 – Oct. 1995
Sripatum University Bangkok
Bachelor of Industrial Technology
Electronics and Telecommunication Engineering

Jun. 1990 – Oct. 1992
Civil Aviation Training Center of Thailand Bangkok Diploma of Aircraft Instrument Maintenance
   
Special Training
Oct, 2007 Top Performer by Stephen Dunlin
Aug, 2004 Managing Interpersonal Relationships
by Siam Wilson Learning
  Human Performance Improvement
by Siam Wilson Learning
Jan, 2004 Train the Trainer by AIS HRD
Jul. 2003 Systematic Problem Solving and Decision Making
by Acclaimed Consultants International Co.,Ltd.
  Hiring the best by AIS HRD
Feb. 2002 Transactional Analysis for Effective managemnt
Dynamic city international Co.,Ltd. : Dr. Sophon Pookaoluan
Oct. 2002 Internal Customer Care: A. Wasan Pongsupradit..
   
   
    Job Experience
  Present
  •  Managing Director of Service Professional Co.,Ltd
•  วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน อาทิ
􀂃 สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
􀂃 HR Center
􀂃 NTU (Thailand)
􀂃 สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย
􀂃 บริษัท เค โนว์เลจ เมเนจเม้นท์ จำกัด
􀂃 ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
􀂃 สมาคมชิ้นส่วนยานยนต์
􀂃 ฯลฯ
•   ที่ปรึกษา Asia Steel Factory Enterprise Co.,Ltd.
•   ที่ปรึกษา Prompt E.I.S. Co.,Ltd.
•   อดีต Customer Service Manager บ. Chevalier (Thailand)
•   อดีต Contact Center Manager
    บ. Advanced Contact Center (AIS Call Center)
•   อดีต Customer Service Manager
    บ. Federal Express (FedEx)
   
   
    Training Course
  •  Customer Service Part
􀂃 “Service Mind” the key of success
􀂃 Service Excellence Improvement
􀂃 Communication for Service Excellence
􀂃 Customer Complaint Handling
􀂃 Service Strategy Management
􀂃 CRM & CEM
   
    Human Improvement Part
  􀂃 Team Building for perfect Team
􀂃 Change Attitude for success company
􀂃 Communication Improvement for Excellence Company
􀂃 Train the Trainer
􀂃 Power of Presentation
􀂃 Selling with Service Mind
􀂃 People Management for Team Leader
􀂃 Key Success for Leadership
􀂃 Coaching Skill
􀂃 Systematic Problem Solving and Decision Making
    (SPSDM)
􀂃 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
􀂃 Change Management for Key Person
􀂃 The power of Positive Attitude
􀂃 E.Q. Development for Success
􀂃 Maximize Time and Priorities Management
 • Design training course depend on customer request
   
   
In-house Training (2007 – 2009)
                                                                 
o AIS
o ธนาคารกสิกรไทย
o ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย
o Nestle’ (Thai)
o Samsung Thailand Co.,Ltd.
o ภัทรประกันภัย
o NECTEC
o BTS
o ธนายง
o ส.ว.ท.ช. กระทรวงวิทยาศาสตร์
o CAT Telecom
o กรมเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
o กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
o สถาบันเทคโนโลยี สิรินทร แห่ง
o มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
o ศูนย์หนังสือ จุฬาฯ
o Sony Device
o Perrier Vittel
o Thai Bridge Stone
o Ricoh
o บุญถาวร
o Standard Chartered
o Unithai Group
o N.Y.K. Line (Thailand)
o Fuji Koki
o MMP International
o MPM Technology Thailand   
o Phillip Electronic
o Emerson Climate
o กลุ่มบริษัท สยามรามา
o Hitachi Construction
o Siam Preserved Food
o มิตรแท้ ประกันภัย
o TECO
o Thai Sinthered
o กระจก พีเอ็มพี - เซ็นทรัล
o ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไทย
o รพ. โพธาราม ราชบุรี
o รพ. ภาชี อยุธยา
o DHL
o DHL Excel Supply Chain
o Siam Makro
o Zuellig Pharma (Thailand)
o Nissan South East Asia
o Sanmiguel Beer
o Summit Windmill
o Yan Wor Yun
o Open Source Limited
o F&N United Limited
o สมาคม ธุรกิจรับสร้างบ้าน
o Salee Priniting
o RodenStock
o Call Voice
o เซรามิคอุตสากรรมไทย (SCG Group)
o TCC Capital Land
o TCC Technology
o Reed Tradex
o Harn Engineering Group
o Eureka Design
o Kerry Siam Logistic
o สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
o มีนบุรี รับสร้างบ้าน
o BioTec
o Siam Sempermed
o Thai Container (SCG Group)
o Specialty Tec Corporation
o Premas (Thailand)
o บริษัท ไทยยานยนต์
o PATA Chemical Machinery
o PTT (ปตท.)
o Yamaha Motors
o Betagro
o CPPC PCL. (CP Group)
o CP RAM (CP Group)
o HOYA
o Central Retail (CRC Group)
o Siemens
o Honda group
o กลุ่ม โรงพยาบาลกรุงเทพ
o ADIDAS
o TIPCO
o Surapol Food
o Ocean Insurance
o บริษัทในเครือ สหพัฒน์ฯ
o Jebsen & Jensen
o Nikon (Thailand)
o Sonic Starch (Advance Agro)
o D Land Group
o Pfizer
o Yusen Air Sea Service
o Siam Auto Parts
o SB Realty
o Central Mold
o PMK Diamond
o KC Mahanakorn
o Kawasumi Libratory
o Light House
o Mitsui Component
o Siam Stainless Steel
o TOA Sankyu
o สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ (SCG)
o Siam Sempermed
o กลุ่มบริษัท ศรีตรัง
o สหกรณ์ เชียงใหม่
o Eastern Polymer Industry
o Brown for man
o VHL Group
o BenQ (Thailand)
o Bangkok Komatsu
 
o BM Express
o Fitness First
o ปิยรมย์ สปร์ตคลับ
o SPC Group
o Thai Kyowa Kako
o Charoensin Property Group
o Marine Gold
o Mahaphant Group
o องค์การค้าคุรุสภา (สก.สค.)
o Transition
o ACE Insurance
o Civic Media
o Science for Kid
o Ruxchai Group
o Diamed S.E.A.
o ไพร์มบ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี
o Asia Steel Factory Enterprise
o Good Time Import-Export
o Easy Buy
o บางจาก ปิโตรเลียม (มหาชน)
o TRUE Corporation
o กรุงเทพ โสภณ (มหาชน)
o HR Progress (กลุ่ม ธ.กสิกรไทย)
o ไทยสมุทรประกันชีวิต
o Premier Inter Leasing 
   (Premier group)
o TechChem Pack
o Unity Management
o สุรพล นิชิเร ฟู๊ดส์
o สมาคม สโมสรนักลงทุน
o System 2000
o Kawasumi
o NTN Nidec
o Omni Plastic
o Ultimate Technology
o National Health Care System
o คณะกรรมการกำกับการซื้อขาย
   สินค้าเกษตรล่วงหน้า
o สหทัยมูลนิธิ
o Santisuk Foundation
o Jaisamarn Foundation
o โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย นเรศวร
o ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
   (SCG)
o Creation Furniture
o Mitsui O.S.K. Line (M.O.L.)
o Siam Denso Manufacturing
o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
   ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
o NPC Safety & Environment (PTT)
o Professional Libratory
   Management
o TATSUNO Engineering Service
o SONY Supply Chain
o ASIA Book
o สหวิริยา แพทมิล (มหาชน)
o HIS Tour
o O-Ta
o ตั้งใจ ยนตรการ
o มหาวิทยาลัย คริสตเตียน
o Toshiba Storage Device
o T.I.S. Service
o Dai-Ichi Corporation
o A.C.S. Servicing
o Panasonic
o Aqua-Bath
o Q-Tech
o มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์
o สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
o Siam NISSAN
o Thai Plastic and Chemicals
o Cathay Pacific
o Michelin Thailand
o เมืองไทย ประกันภัย
o Index Inter-Furn
o Family Mart
o Carrfour
o Thai Optic Group
o Siam Yamato Steel (SCG)
o Siam Mitsui PTA (SCG)
o IT One
o อายิโนะโมโต๊ะ
o Jaspal
o กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์
o Thai mui group
o Premier Leather Goods
o Furus Engineering Co.,Ltd.
o Neo Furniture Co.,Ltd.
o โครงการ NEC
o HAFALE
o Wall Street Institute
o Essilor (Thailand)
o Ajinomoto Calpis Beverage
o ทองไทยการทอ
o โรงพยาบาลธนบุรี
o B-food Product International
o อาหารยอดคุณ
o โรงพยาบาลสัตว์ ศ. เมืองเอก
o Docomo Inter Touch
o South East Asian Packaging
o อยุธยา รับสร้างบ้าน
o บ้านอัมพวา รีสอร์ท
o Thai Koito                    
o Thai Nippon Steel
o ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์
o TQM Insurance Broker
o Synergy Worldwide
o สำนักงานความร่วมมือพัฒนา
   เศรษฐกิจ
   กับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)
                           
  วิทยากร อาจารย์วิทยากร จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com