dot dot
หลักสูตร การพัฒนาทีมงานบริการที่เป็นเลิศ

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การพัฒนาทีมงานบริการที่เป็นเลิศ

 

     หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศนั้นมีมากมาย นับตั้งแต่ SERVICE MIND และ การบริการเชิงพฤติกรรม เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ ESB คราวนี้ มาถึงการพัฒนาทีมงานบริการ การพัฒนาทีมงานบริการ  งานบริการคือ งานที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ ตามที่ผู้ใช้บริการคาดหวังไว้โดยต้องก่อให้เกิดความประทับใจถึงจะเป็นการบริการที่ดี
     การบริการที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงการบริการที่ดีเพียงบงจุดบางแผนกเท่านั้น ต้องร่วมมือร่วมใจให้การบริการขององค์กรทั้งหมดโดยรวมออกมาให้ดีและมีประสิทธิภาพเท่าๆกันทุกฝ่ายทุกแผนก หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหย่อนยาน หรือ ไม่เอาใจใส่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ อาจสร้างปัญหาลุกลามไปยังแผนกอื่นๆได้ ทำให้ผู้รับบริการรู้สึกผิดหวังและอาจไม่มาใช้บริการ อีกเลยก็ได้แม้จะเริ่ม จากจุดเล็กๆแค่แผนกใดแผนกหนึ่ง

     ยกตัวอย่างงานบริการที่เห็นได้ชัดเจน มากที่สุดคืองานบริการด้านโรงแรมยกตัวอย่างเช่น มีกลุ่มสัมมนาติดต่อเพื่อเข้าพักและใช้บริการอย่างราบรื่น และ เมื่อเดินทางมาถึงโรงแรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้การบริการอย่างดีเยี่ยม โบกรถให้จอดตรงที่จอดรถ เป๊ะๆ โค้งแล้วโค้งอีก ตะเบ๊ะกันพรึ่บพรั่บ สารพัดที่จะทำเพื่อให้ลูกค้าประทับใจสุดๆ มีเจ้าหน้าที่รอรับเราจากลานจอดรถ เพื่อพามาส่ง ที่ส่วนต้อนรับ พนักงานที่เหลือ ก็ กุลีจุจอ ช่วยยกสัมภาระ น้ำดื่มเย็นๆ ก็ถูกยื่นเข้ามาให้เราดื่ม อันนี้ก็สุดประทับใจ เมื่อมาถึงส่วนต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับได้ให้การต้องรับอย่างดีเยี่ยม ยิ้มแย้มแจ่มใส จนลูกค้าเกิดความประทับใจ พอเข้าห้องพักลูกค้าก็ประทับใจในการบริการของห้องพัก ดูสะอาด สวยงาม สมคำเล่าลือ และเมื่อถึงเวลาจัดกิจกรรมสัมมนา ลูกค้าลงไปที่ห้องจัดกิจกรรม เกิดความไม่พร้อมขึ้น เช่น ห้องจัดกิจกรรมสัมมนาจัดเรียงโต๊ะเก้าอี้ ไม่เป็นระเบียบ ป้ายชื่อโครงการสัมมนาก็ผิดๆถูกๆ หนำซ้ำ ขณะสัมมนา ไม่รู้จะไปดื่มน้ำที่ไหน ก็น้ำมาตั้งให้แก้วเดียวหมดแล้วหมดเลย
 
       ถ้าเจอแบบนี้ ถามว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ลูกค้ารายนี้ จะกลับมาใช้บริการอีก ทั้งๆที่ลองเปรียบเทียบแล้ว ผู้บริการ ให้บริการแบบประทับใจมาทุกอย่าง  กับแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองที่ไม่ประทับใจคือ ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องภายในห้องสัมมนา จะเป็นไปได้ไหมที่ลูกค้า อาจจะกลับมาพักที่เรา แต่ไปจัดสัมนาที่อื่น เนื่องจากประทับใจทุกอย่างยกเว้น การบริการในห้องสัมมนา โอกาสแบบนี้น้อยมาก
    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริการที่ดีเยี่ยมนั้น ต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเยี่ยมด้วย  คนใดคนหนึ่งทำพลาดนั่นหมายความว่า พลาดกันทั้งทีม แต่คนใดคนหนึ่งทำดี ไม่ได้แปลว่า จะดีกันทั้งทีม
      ดังนั้นการพัฒนาทีมงานบริการนั้นมีความสำคัญมาก จำเป็นต้องอาศัยการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญการโดยเฉพาะนั่นเอง โดย น่าจำนำ หลักสูตรSERVICE MIND และหลักสูตร เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ ESB และอีกหลายหลักสูตรมาประกอบกันเพื่อปรับเป็นกระบวนการ"การพัฒนาทีมงานบริการที่เป็นเลิศ"เพื่อนำองค์กรบริการ สู่ การบริการที่เป็นเลิศแบบยกทีม
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตรสัมมนา และ หัวข้อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com