dot dot
เขาใหญ่ : ส่องสัตว์เขาใหญ่ : ขึ้นเขาใหญ่ : เที่ยวเขาใหญ่

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก ในบางโอกาสขณะขับรถยนต์ไปตามถนน จะสามารถเห็นสัตว์ป่าเดินผ่านหรือออกหากินตามทุ่งหญ้า หรืออาจจะเห็นโขลงช้างออกหากินริมถนน ลูกช้างเล็กๆ ซนและน่ารักมาก บริเวณตั้งแต่ที่ชมวิวกิโลเมตรที่ 30 จนถึงปากทางเข้าหนองผักชี ตลอดจนโป่งต้นไทร ในปัจจุบันถ้าขับรถยนต์ขึ้นเขาใหญ่ทางด่านตรวจเนินหอมข้ามสะพานคลองสามสิบไปแล้ว สามารถเห็นโขลงช้างได้เหมือนกัน โดยเฉพาะในตอนกลางคืนจากการศึกษาตามโครงการการอนุรักษ์ช้างป่า และการจัดการพื้นที่ป้องกัน (ELEPHANT CONSERVATION AND PROTECTED AREA MANAGMENT) โดย MR. ROBERT J. DOBIAS ภายใต้ความร่วมมือของ WWF และ IUCN ในปี พ.ศ.2527-2528 พบว่า มีจำนวนประมาณ 250 เชือก
 
สัตว์ป่าที่สามารถพบได้บ่อยๆ และตามโอกาสอำนวย ได้แก่ เก้ง กวาง ตามทุ่งหญ้าทั่วๆ ไป นอกจากนี้ยังพบ เสือโคร่ง กระทิง เลียงผา หมี เม่น ชะนี พญากระรอก หมาไม้ ชะมด อีเห็น กระต่ายป่า นกชนิดต่างๆ จำนวน 250 ชนิด จากจำนวนไม่น้อยกว่า 340 ชนิด ที่สำรวจพบอาศัยอยู่บริเวณป่าเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งหาอาหารและที่อาศัยอย่างถาวร นกที่น่าสนใจและพบเห็นได้บ่อย ได้แก่ นกเงือก นกขุนทอง นกขุนแผน นกพญาไฟ นกแต้วแล้ว นกโพระดก นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไก่ฟ้า และนกกินแมลงชนิดต่างๆ นกเงือกทั้ง 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ นกกก นกเงือกกรามช้าง นกแก๊ก และนกเงือกสีน้ำตาล ที่พบบนเขาใหญ่นับว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักดูนกเป็นอย่างดี เพราะพบเห็นได้ทั่วไป พวกแมลงที่มีมากกว่า 5,000 ชนิด ที่สวยงามและพบเห็นบ่อยได้แก่ ผีเสื้อ มีรายงานพบกว่า 216 ชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dnp.go.th
 
การเดินทางท่องเที่ยวสู่เขาใหญ่ นั้น สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล นักท่องเที่ยวสามรถขึ้นไปพักแรมได้บนวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยต้องติดต่อที่พักของกรมป่าไม้ ล่วงหน้า นอกจากนั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนนักท่องเที่ยวได้อีกมากมาย เช่น ฟาร์มโชคชัย ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เขื่อนต่างๆที่รายล้อมเส้นทางท่องเที่ยว และยังมีความพิเศษในฤดูหนาวที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ นั้น ยังมีทุ่งทานตะวันให้เที่ยวชมกันได้ด้วย
 
 
    กิจกรรมส่องสัตว์ ณ. เขาใหญ่ เดินทางขึ้นเขาใหญ่    
 
รายละเอียด การเดินทางขึ้นเขาใหญ่ และ การส่องสัตว์ที่เขาใหญ่
www.วอล์คแรลลี่.com
การส่องสัตว์ และ โปรแกรมการท่องเที่ยว รายละเอียด และ อัตราค่าบริการ
การเดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ การส่องสัตว์ ณ. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
 
การส่องสัตว์ ณ.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นกิจกรรมที่ใช้ไฟส่องสัตว์ในเวลากลางคืนไปตามถนนสองข้างทาง จะพบสัตว์ที่เลี่ยงหากินกลางวันมาหากินกลางคืน เช่น เม่น ชะมด นกฮูก บ่าง หมีขอ ฯลฯ สามารถติดต่อขออนุญาตได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 
>>  ข้อควรปฏิบัติ ในการท่องเที่ยวเขาใหญ่  <<
 
 
กิจกรรมส่องสัตว์ ณ. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
การเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
รอบ และ เวลาการส่องสัตว์มีวันละ 2 รอบ
รอบ เวลา 19.00 น. เดินทางสู่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ภายในเวลา 18.30 น.
รอบ เวลา 20.00 น. เดินทางสู่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ภายในเวลา 19.30 น.
         
อัตราค่าบริการ รถส่องสัตว์ เหมาคัน นั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน คันละ 500 บาท
         
         
อัตราค่ารถ สำหรับการเดินทางขึ้นเขาใหญ่
รถสองแถว กรณีเช่าต่างหาก สำหรับการเดินทางขึ้นเขาใหญ่
ค่าเช่ารถสองแถว นั่งได้ ประมาณ 24 ท่าน คันละ 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียม รถสองแถวไม่เกิน 24 ท่าน คันละ 100 บาท
       
       
กรณีนำรถขึ้นไปเอง มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
รถนั่งส่วนบุคคล คันละ 30 บาท
รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 1 ตัน คันละ 30 บาท
รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง คันละ 30 บาท
รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 24 ที่นั่ง คันละ 100 บาท
รถยนต์โดยสาร ตั้งแต่ 24 ที่นั่ง ขึ้นไป คันละ 200 บาท
รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่เกิน 4 ตัน ( 6 ล้อ ) คันละ 100 บาท
รถยนต์บรรทุกขนาด ไม่เกิน 10 ล้อ คันละ 200 บาท
       
หมายเหตุ : รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 1 ตัน และ รถยนต์โดยสารไม่เกิน 24 ที่นั่ง ผู้ขับขี่ (คนขับ) ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านด่านขึ้นเขาใหญ่ ด้วย : รถยนต์บรรทุกเกิน 10 ล้อ ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
       
       
อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผ่านด่านทางขึ้นเขาใหญ่
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ ท่านละ 40 บาท
ชาวไทย : เด็ก นักเรียน นักศึกษา ท่านละ 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 400 บาท
ชาวต่างชาติ : เด็ก ท่านละ 200 บาท
กรณีชาวต่างประเทศ เฉพาะบริเวณตั้งแต่ด่านตรวจเนินหอมถึงด่านตรวจศาลเจ้าพ่อ สำหรับบริเวณอื่น ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
 
 
สรุป เมื่อต้องการเดินทางไปส่องสัตว์ ณ. เขาใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมต่างๆดังนี้
1 ค่าธรรมเนียม รถ ขึ้นเขาใหญ่
2 ค่าธรรมเนียม ผ่านด่านเขาใหญ่ รายบุคคล
3 ค่าธรรมเนียม รถส่องสัตว์
- ยังไม่รวมค่ารถที่ต้องเช่าต่างหาก เพื่อเดินทางไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบนเขาใหญ่ กรณีไม่ได้ขับรถขึ้นไปเอง
 
    
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรติดต่อสอบถาม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : เพื่อความปลอดภัย ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางขึ้นเขาใหญ่ ก่อนเดินทางขึ้นเขาใหญ่ : หากไม่ชำนาญทาง หรือขับรถไม่คล่อง ควรใช้บริการของทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีบริการร้านอาหาร เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-21.00 น. โดยมีบริการจำนวน 5 แห่ง คือ : บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว : บริเวณจุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้ : บริเวณจุดกางเต็นท์ลำตะคลอง : บริเวณน้ำตกเหวสุวัต : บริเวณน้ำตกเหวนรก
 
 
ติดต่อสอบถาม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  :  08-60926527
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  :  08-60926529
ด่านตรวจ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่  :  08-60926531
กิจกรรมส่องสัตว์เขาใหญ่ กลางคืน  :  08-10639241
 
www.khaoyainationalpark.com
 
ติดต่อสอบถาม เช่ารถสองแถว ขึ้นเขาใหญ่
08-78789478 : 08-72404363
 
 
www.วอล์คแรลลี่.com   :  วอล์คแรลลี่  Walk Rally  Team Building : โรงแรม รีสอร์ท

 
โปรแกรมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ โปรแกรมทัวร์เขาใหญ่


Booking.com