dot dot
โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี โปรแกรมท่องเที่ยวกาญจนบุรี

โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี

 
เมืองกาญจนบุรี นับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งการท่องเที่ยวแบบย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก และย้อนรอยประวติศาตร์แห่งเมืองเก่ามีโบราณสถานให้ได้เที่ยวชมมากมาย นอกจากนั้น ธรรมชาติยังได้สร้างสรรให้นักท่องเที่ยวได้ ท่องเที่ยวแบบผจญภัยกับกิจกรรมต่างๆเพื่อชมความงามของเมืองกาญจนบุรี มีทั้ง ชมความงามของ หินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ล่องแพ ณ. แม่น้ำแคว ขี่ช้าง ท่องไพร และสนุกสนานสัมผัสสายธารน้ำตกไทรโยค น้ำตกเอราวัณ สดชื่นกับสายน้ำที่ไหลเย็น และยังมีความสวยงามของทิวทัศน์เหนือเขื่อนต่างๆภายในเมืองกาญจนบุรี นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้ตามความพอใจ โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเหมาะสมของเวลาและการเดินทางได้อย่างสะดวก
 
โปรแกรมการท่องเที่ยวและเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดไว้ 2 แบบ คือ แบบ 2 วัน 1 คืน และ แบบ 3 วัน 2 คืน และจะทยอยUp-Date ข้อมูลและเพิ่มเติมโปรแกรมการเดินทางแปลกใหม่ๆเพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้ได้รับทราบกันต่อไป
 
 
โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมการท่องเที่ยว : กาญจนบุรี-ไทรโยค-เขื่อนศรีนครินทร์-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี
 
 
  โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี  
  www.วอล์คแรลลี่.com  
  โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว : กาญจนบุรี-ไทรโยค-เขื่อนศรีนครินทร์-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี  
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี แบบ 3 วัน 2 คืน  :  เมืองกาญจน์  
  กาญจนบุรี - สะพานข้ามแม่น้ำแคว  
  ออกเดินทาง - ล่องเรือเจอาร์ควีน - ช่องเขาขาด - แม่ชีลอยน้ำ - ว้ดถ้ำเขาปูน - ค่ายสุรสีห์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร - ขี่ช้างล่องแพ - ล่องเขื่อนศรีนครินทร์ - น้ำตกห้วยขมิ้น - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ร้านรจนา - เดินทางกลับ  
     
    Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี  แบบ 3 วัน 2 คืน  
  กาญจนบุรี - ค่ายสุรสีห์  
 
ออกเดินทาง - กาญจนบุรี-ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ-สุสานทหารสัมพันธมิตร-สะพานข้ามแม่น้ำแคว - เข้าพักโรงแรมรีสอร์ทกาญจนบุรี - Night Party - ค่ายสุรสีห์ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร - ขี่ช้างท่องไพร ปางช้างไทรโยค - ล่องแพเปียก - Shopping - เดินทางกลับ
 
     
   Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี  แบบ 3 วัน 2 คืน  
  กาญจนบุรี - เขื่อนศรีนครินทร์ - แพน้ำโจน  
 
ออกเดินทาง - ท่าเรือท่ากระดาน - แพน้ำโจน - น้ำตกคลิตี้ - แพน้ำโจน - น้ำตกลำเขางู - เขื่อนศรีนครินทร์ - แพน้ำโจน สันเขื่อนศรีนครินทร์ - ร้านรจนา - เดินทางกลับ
 
     
   Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี  แบบ 3 วัน 2 คืน  
  กาญจนบุรี - สังขละบุรี - วัดวังก์วิเวการาม  
  ออกเดินทาง - กาญจนบุรี - อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ - สังขละบุรี - วัดวังก์วิเวการาม หรือวัดหลวงพ่ออุตมะ - เมืองบาดาล - สะพานอุตตมานุสรณ์ - น้ำตกเกริงกระเวีย-น้ำพุร้อนหินดาด - ช่องเขาขาด - ปางช้างไทรโยค - แม่น้ำแควน้อย - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ร้านรจนา - Shopping - เดินทางกลับ   
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี  แบบ 2 วัน 1 คืน   
  กาญจนบุรี - ปราสาทเมืองสิงห์  
  ออกเดินทาง - กาญจนบุรี - สุสานทหารสัมพันธมิตร - น้ำตกเอราวัณ - เขื่อนศรีนครินทร์ - แม่น้ำแควน้อย - น้ำตกไทรโยคน้อย - ถ้ำละว้า - อุทยานประวัติศาตร์เมืองสิงห์ - Shopping - เดินทางกลับ   
     
   Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี  แบบ 2 วัน 1 คืน   
  กาญจนบุรี - ค่ายสุรสีห์ - ปางช้างไทรโยค  
  ออกเดินทาง - วัดถ้ำเสือ - วัดถ้ำเขาน้อย - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ค่ายสุรีสีห์ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร - เข้าพักโรงแรมรีสอร์ทกาญจนบุรี - Night Party - ล่องแพเปียก - แม่น้ำแควน้อย - ขี่ช้าง ท่องไพรปางช้างไทรโยค - Shopping - เดินทางกลับ  
     
   Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  กาญจนบุรี - เขื่อนแม่กลอง - ถ้ำกระแซ  
 
ออกเดินทาง - กาญจนบุรี - วัดถ้ำเสือ - เขื่อนแม่กลอง - แพเสรี - ขี่ช้างท่องไพร ปางช้างไทรโยค - เข้าพักโรงแรมรีสอร์ทกาญจนบุรี - Night Party - น้ำตกเอราวัณ - สถานีรถไฟน้ำตก - สุสานทหารสัมพันธมิตร - ถ้ำกระแซ - อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - Shopping – เดินทางกลับ 
 
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  กาญจนบุรี - เขื่อนศรีนครินทร์ - น้ำตกเอราวัณ  
 
ออกเดินทาง - เขื่อนศรีนครินทร์ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น - เกาะไก่ - เขื่อนศรีนครินทร์ - น้ำตกเอราวัณ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ร้านรจนา - เดินทางกลับ
 
     
   Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ - เขื่อนเขาแหลม - น้ำพุร้อนหินดาด  
 
ออกเดินทาง - ทองผาภูมิ - เหมืองปิล็อค - ฐานปฎิบัติการช้างศึก -เนินช้างเผือก หมู่บ้านอีต่อง - ช่องเขาขาด - ฐานปฎิบัติการช้างศึก - เขื่อนเขาแหลม - น้ำตกผาตาด - น้ำพุร้อนหินดาด - ค่ายสุรสีห์ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ตำนวนสมเด็จพระนเรศวร - ร้านรจนา - เดินทางกลับ
 
     
   Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  กาญจนบุรี - สังขละบุรี - วัดวังก์วิเวการาม - น้ำตกเกริงกระเวีย  
 
ออกเดินทาง - กาญจนบุรี-น้ำพุร้อนหินดาด-สังขละบุรี-สามประสบ-สะพานมอญ สะพานอุตตมานุสรณ์ -วัดวังก์วิเวการาม - วัดเสาร้อยต้น - เข้าที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สังขละบุรี -  น้ำตกเกริงกระเวีย - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ร้านรจนา - เดินทางกลับ 
 
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี แบบ 2 วัน 1 คืน  
  จำนวน 2 แบบ 2 โปรแกรมทัวร์  
  ออกเดินทาง – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ปราสาทเมืองสิงห์ - สุสานดอนรัก – วัดถ้ำเสือ – วัดถ้ำเขาน้อย – เดินทางกลับ
ออกเดินทาง – พระปฐมเจดีย์ – กาญจนบุรี – ล่องแพ - ทางรถไฟสายมรณะ – น้ำตกไทรโยค – ปราสาทเมืองสิงห์ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – สุสานดอนรัก – วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเขาน้อย – เดินทางกลับ
 
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
  หมายเหตุ
www.วอล์คแรลลี่.com ไม่ได้บริการรับจัดทัวร์
เพียงแนะนำโปรแกรมทัวร์ที่ท่านสามารถเดินทางตามรายการดังกล่าว
หรือปรับเปลี่ยนตามจังหวะการเดินทางได้
สำหรับท่านที่ สอบถามราคาทัวร์ และ วันเวลาการเดินทาง มาทาง Email
กรุณาสอบถามบริษัททัวร์ นำเที่ยว ได้ตามอัธยาศัย
 โปรแกรมการท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี


Booking.com