dot dot
โปรแกรมทัวร์สวนผึ้ง

โปรแกรมการท่องเที่ยว - โปรแกรมทัวร์สวนผึ้ง ราชบุรี

  ด้วยสภาพภูมิประเทศของสวนผึ้งนั้นขนาบด้วยเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนด้านทิศตะวันตกมีทั้งป่าเขา น้ำตก ลำธารน้ำ แม่น้ำภาชี  ต้นไม้ และสัตว์นานาชนิด ในแนวป่าชายแดนระหว่างไทยกับพม่านั้นมีต้นไม้ใหญ่ที่บรรดาฝูงผึ้งและมิ้ม มาทำรวงรังขนาดใหญ่มาก ชาวบ้านกะเหรี่ยง จะอาศัยการตีรังผึ้งซึ่งถือเป็นน้ำหวานของป่าที่ หวานหอมบริสุทธิ์จากดอกไม้ป่ามายังชีพต้นไม้แห่งรังผึ้งนี้ชาวบ้านกะเหรี่ยง เรียกว่า "ไหมซ่าเลียง" ชาวบ้านไทยเรียกว่า "ต้นชวนผึ้งหรือยวนผึ้ง" นี่เป็นที่มาของชื่อ อำเภอสวนผึ้ง  และ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สูงๆต่ำๆ ของอำภอสวนผึ้ง และสภาพภูมิอากาศที่ย็นสบายทำให้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อน ณ.สวนผึ้งกันมากขึ้น
 
    สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นั้น มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น เขา ถ้ำต่างๆ รวมถึงตลาดน้ำที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี คือตลาดน้ำดำเนินสะดวก นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดใหม่แห่งใหม่ รวมถึงการจัดโปรแกรมทัวร์เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆภายในรีสอร์ทสวนผึ้ง ดังจะได้นำเสนอเป็นโปรแกรมทัวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์สวนผึ้ง ตามจังหวะ เวลา และโอกาสในการเดินทางให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเองได้อย่างสะดวกและคุ้มค่ากับการเดินทางมากที่สุด
 
    โปรแกรมการท่องเที่ยว สวนผึ้ง    
 
  www.วอล์คแรลลี่.com  
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
     
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  ออกเดินทาง - ราชบุรี - โป่งุยบ - สวนผึ้ง - สวนกล้วยไม้ ลันดาฟาร์ม - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - The Scenery Resort - ชมฟาร์มแกะ - NightParty - สวนผึ้งรีสอร์ท - บ้านหอมเทียน - อุทยานธรรมชาติวิทยา - เดินทางกลับ    
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  ออกเดินทาง - ราชบุรี - โป่งยุบ - ล่องแก่งลำน้ำภาชี - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - น้ำตกเก้าโจน - สวนผึ้ง - Night Party - ยอดเขากระโจม - The Scenery Resort - ลันดาฟาร์มกล้วยไม้ - บ้านหอมเทียน - Shopingร้านรัตนโกสินทร์ - วัดเขาช่องพราน-ค้างคาวเขาช่องพราน - เดินทางกลับ  
     
   Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  ออกเดินทาง - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม - ถ้ำเขาบิน - สวนผึ้ง - Night Party - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - ชมฝูงแกะที่The Scenery Resort - ลันดาฟาร์มกล้วยไม้ - บ้านหอมเทียน - Shopingร้านรัตนโกสินทร์ - วัดเขาช่องพราน-ค้างคาวเขาช่องพราน - เดินทางกลับ  
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  ออกเดินทาง - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - วัดหนองหอย - ถ้ำเขาบิน - สวนผึ้งรีสอร์ท - Night Party - สวนผึ้งรีสอร์ท - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - ชมฟาร์มแกะที่ The Scenery Resort  - วัดพระศรีอารย์ - Shopingร้านรัตนโกสินทร์ - เดินทางกลับ  
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  ออกเดินทาง - ถ้ำเขาบิน - วัดหนองหอย - พิพิธภัณฑ์ภโวทัย - แก่งส้มแมว สวนป่าสิริกิติ์ - สวนผึ้งรีสอร์ท - ฟาร์มแกะThe Scenery Resort - Night Party - สวนผึ้งรีสอร์ท - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - น้ำตกเก้าโจน - อุทยานธรรมชาติวิทยา - Shopingร้านรัตนโกสินทร์ - เดินทางกลับ  
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  ออกเดินทาง - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - วัดหนองหอย - ถ้ำเขาบิน - สวนผึ้งรีสอร์ท - Night Party - สวนผึ้งรีสอร์ท - ยอดเขากระโจม-ชมฟาร์มแกะที่ The Scenery Resort -สวนกล้วยไม้ลันดาฟาร์ม - บ้านหอมเทียน - เดินทางกลับ  
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  ออกเดินทาง - ราชบุรี - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - วัดมหาธาตุวรวิหาร - ถ้ำเขาบิน - สวนผึ้งรีสอร์ท - Night Party - สวนผึ้งรีสอร์ท - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - วัดพระศรีอารย์ - Shoping ร้านรัตนโกสินทร์ - เดินทางกลับ  
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
  แบบ 2 วัน 1 คืน  
  ออกเดินทาง - ถ้ำเขาบิน - วัดหนองหอย - สวนผึ้งรีสอร์ท - ลันดาออร์คิด ฟาร์มกล้วยไม้ - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - น้ำตกเก้าโจน - ฟาร์มแกะ The Scenery Resort - Night Party - บ้านหอมเทียน - อัมพวา - โบสถ์คริสต์ - วัดบางกุ้ง - อุทยาน ร.2 - ตลาดน้ำอัมพวา - เดินทางกลับ  
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
  โปรแกรมทัวร์ สวนผึ้ง ราชบุรี  
  แบบ 1 วัน  
  กรุงเทพฯ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ถ้ำเขาบิน - สวนผึ้ง - ธารน้ำบ่อคลึง - ลันดาออร์คิด - The Scenery Resort - ค้างคาวเขาช่องพราน - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ - The Scenery Resort - ลันดาออร์คิด - บ้านหอมเทียน - อัมพวา - วัดบางกุ้ง - อุทยาน ร.2 - ตลาดน้ำอัมพวา - เดินทางกลับ
 
     
  Click : เข้าชมโปรแกรมทัวร์  
     
     
     
 
หมายเหตุ
www.วอล์คแรลลี่.com ไม่ได้บริการรับจัดทัวร์
เพียงแนะนำโปรแกรมทัวร์ที่ท่านสามารถเดินทางตามรายการดังกล่าว
หรือปรับเปลี่ยนตามจังหวะการเดินทางได้
สำหรับท่านที่ สอบถามราคาทัวร์ และ วันเวลาการเดินทาง มาทาง Email
กรุณาสอบถามบริษัททัวร์ นำเที่ยว ได้ตามอัธยาศัย
 

 
โปรแกรมทัวร์สวนผึ้ง ราชบุรี


Booking.com