dot dot
ล่องแพหน้าเมือง ตัวเมืองกาญจนบุรี

แพหน้าเมืองล่องแพกาญจนบุรี

 
กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่า ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนับเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำ หรือ น้ำตก เขื่อน ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวธรรมชาติและศึกษาประวัติศาตร์ รวมทั้งสัมผัสกิจกรรมต่างๆ เช่น การล่องแพแม่น้ำแคว พักแพเหนือเขื่อน กิจกรรมขี่ช้างชมธรรมชาติ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งสถานที่พักที่มีให้เลือกทั้ง โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แพพัก แพล่อง เรือนแพ นับว่าจังหวัดกาญจนบุรี มีบริการที่พักหลากหลายรูปแบบอีกจังหวัดหนึ่ง
 
โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แพ ล่องแพ แพหน้าเมือง กาญจนบุรี
 
 
รายชื่อผู้ประกอบกิจการแพ  ล่องแพ หน้าเมือง แพเธค
กรุณาตรวจสอบลักษณะของแพ ก่อนการจอง
และ เบอร์โทรศัพท์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 
 
 
กิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองกาญจนบุรี นอกจากจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีอีกหนึงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทั่วไปรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี นั่นคือ การล่องแพหน้าเมือง เมืองกาญจนบุรี ซึ่งอยู่บริเวณ ถนนปากแพรก ใก้ลกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เลียบแม่น้ำกาญจนบุรี เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำ และชื่นชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ำได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้ง แพเธค แพอาหาร แพต่างๆให้เลือกมากมาย 
 
 
แพหน้าเมือง กาญจนบุรี
                                       
รายชื่อแพ เบอร์โทรศัพท์
   
แพสัญญารัก 034-513868 : 081-8565848
แพกาญจนิกา 034-515140, 087-1640607
แพการ์ตูน 034-518125 , 081-4338934
แพกิ่งไผ่ 034-511589 , 081-9440382
แพโก๋แก่ 081-9462072
แพขุนช้าง 034-514002 , 081-9413693
แพ THE CHAMP 089-4770080
แพเฉลิมชัย 081-9881059
แพแซ๊คสน 081-9425383
แพดั๊ก 034-512046, 081-8130752
แพเด่นชัย 081-9438276
แพต้นแม่กลอง 034-511221, 034-511864
แพตะวัน 034-511436
แพตะวันรุ่ง 034-516073 , 081-9306193
แพท่องนที 034-512944 
แพทิพยวัลย์ 081-9439767 , 081-8308170
แพไทย-สวีเดน 034-513632 , 086-3636-298
แพไทยเสรี 034-511128 , 081-9211493
แพธารทอง 034-511957, 081-3081343
แพนกขมิ้น 081-4338935, 084-4671095
แพนกน้อย 034-511203 , 081-3120705
แพน้องแตง 034-518209 , 081-9441481
แพน้องทราย 081-9296434
แพน้องโรจน์ 034-518128, 081-9881058
แพน้องเล็ก 081-9428069
แพน้องหนุ่ม 081-9413689
แพน้องใหม่ 081-7630912
แพน้องโอ๋ 034-513195, 081-9440380
แพนิตยา 034-513341, 081-2687018
แพบ้านเหนือ 034-512326 , 034-511722
แพบุญรอด 034-518122, 086-1756603
แพปรีชา 034-515869 , 034-512157
แพป๊อกป๊อก 034-513493, 081-3107219
แพพบเพื่อน 034-513092, 081-9430180
แพพรรณภา 081-9435646, 081-4099016
 แพพันทวี 034-512572 , 081-9468365
แพรวมเพื่อน 034-514451, 081-4349990
แพระเบียงฟ้า 034-513823, 081-8686278
แพราชาประทาน 034-514840 , 087-1052968
แพรุ่งอรุณ 034-514213
แพลำน้ำแคว 034-512718
แพวาสนา 034-511396 , 081-4367868
แพสองพี่น้อง 086-1653925 , 081-9413919
แพสมพงษ์ 034-518110 , 081-9440381
แพสัญญารัก 034-513868 , 081-8565848
แพหญิง 034-514109, 034-624825
แพอรุโนทัย 081-4339649, 081-1339649
แพอาลาดิน 081-4337487, 086-0986255
แพอินทนนท์ 081-9293497
แพอิงฝั่ง 081-9230194, 081-3781133
   
 
 
โรงแรมรีสอร์ทกาญจนบุรี โซนอื่นๆโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กาญจนบุรี


Booking.com