dot dot
การเดินทางไปเกาะเสม็ด : ท่าเรือเกาะเสม็ด

 

การเดินทางสู่ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
 
เกาะเสม็ด” นั้น มีที่มาจากการที่เกาะนี้มีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่มาก และเชื่อกันว่าเกาะเสม็ด คือ “เกาะแก้วพิสดาร” ในวรรณคดีเรื่อง “พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่ ที่ได้บรรยายลักษณะของเกาะเอาไว้ว่าเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียดอยู่ทั่วไปเกาะเสม็ด มีหาดทรายธรรมชาติสวยงาม ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ หาดทรายแก้ว อ่าวน้อยหน่า อ่าวลูกโยน อ่าวไผ่ อ่าวพุทรา อ่าวทับทิม อ่าวลุงดำ อ่าวช่อ อ่าวตะวัน อ่าววงเดือน อ่าวเทียน อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวปะการัง อ่าวกะรัง และอ่าวพร้าว นอกจากจะมีชายหาดขาวสะอาดและน้ำทะเลเย็นใสน่าลงไปแหวกว่ายแล้ว เกาะเสม็ดยังมีกิจกรรมหลากหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำ จึงเหมาะสำหรับการไปเที่ยวทั้งเป็นหมู่คณะ เป็นครอบครัว และไปกับคู่รัก
 
เมื่อท่านเดินทางมาถึงบ้านเพ จะมีท่าเรือ หลายท่าเรือ สามารถเลือกใช้บริการได้ และมีบริการรับฝากรถ โดยคิดอัตราค่าฝากรถ ประมาณ 50-60  บาท/วัน และ หาก ค้างคืน คืนละ 80 บาท
 
จากท่าเรือบ้านเพ มีเรือโดยสารบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้โดยสารอย่างน้อยประมาณ 20 คนจึงออกเรือ
 
 
ค่าโดยสารเรือ ไปเกาะเสม็ด
 
อัตราค่าบริการ ไป-กลับ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และ อาจไม่เท่ากันทุกท่าเรือ
ไม่รวมค่าธรรมเนียมเกาะเสม็ด
         
หน้าด่าน-หาดทรายแก้ว ราคา ประมาณ 100 บา
อ่าวพร้าว ราคา ประมาณ 120 บาท
อ่าวน้อยหน่า ราคา ประมาณ 120 บาท
เสม็ดคลิฟ ราคา ประมาณ 120 บาท
อ่าววงเดือน ราคา ประมาณ 140 บาท
อ่าวกิ่ว-ปะการัง ราคา ประมาณ 200 บาท
อ่าวหวาย ราคา ประมาณ 200 บาท
         
 
 
 
ท่าเรือนวลทิพย์ เกาะเสม็ด
www.ท่าเรือเกาะเสม็ด.com
 
บริการเรือข้ามเกาะเสม็ด เรือตกปลา เรือวิ่งรอบเกาะ ชมหมู่เกาะเสม็ด มีเรือเร็วไว้บริการ จองบ้านพัก อาหารบนเกาะ
ขาไป เมื่อครบตามจำนวนคน แล้ว เรือออก :  ส่วน ขากลับ ตามตารางเวลา
 
เวลา การเดินทาง
จากท่าเรือหน้าด่าน เที่ยวแรก 08.00  น. เรือออกทุกชั่วโมง เที่ยวสุดท้าย 18.00  น.
จากเสม็ดคลิฟ เที่ยวแรก 08.00  น. เรือออกทุกชั่วโมง เที่ยวสุดท้าย 18.00  น.
จากอ่าวกิ่ว - ปะการัง เที่ยวแรก 09.30  น. และ  11.30  : 13.30  น. เที่ยวสุดท้าย 15.30  น.
จากอ่าวหวาย เที่ยวแรก 10.00  น. และ  12.00  : 14.00  น. เที่ยวสุดท้าย 16.00  น.
จากอ่าววงเดือน เที่ยวแรก 08.30  น. และ   10.30 : 12.30 : 14.30  น. เที่ยวสุดท้าย 16.30  น.
 
หมายเหตุ  :  ตั๋วขากลับ ใช้ได้ทุกวันแล้วแต่ความสะดวก จะกลับวันไหนก็ได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์  :  038-651508 : 038-651514
 
 
 
ท่าเรือโชคกฤษดา บ้านเพ
www.ท่าเรือโชคกฤษดาเกาะเสม็ด.com
 
“เกาะเสม็ด” น้ำใส ทรายละเอียด แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่หนึ่งของจ. ระยอง ท่าเรือโชคกฤษดา ยินดีพาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเกาะเสม็ดด้วยบริการเรือข้ามเกาะทั้งเรือโดยสาร และเรือเร็ว บริการที่จอดรถพื้นคอนกรีต หลังคามาตรฐานกันแดดกันฝน มีเจ้าหน้าที่ดูแลรถตลอด 24 ชม.
 
1. แบบจ่ายรายคน (เดินทางร่วมกับผู้อื่น)
เรือจะออกตามเวลา (ไม่ต้องรอผู้โดยสารเต็ม)  กล่าวคือ  เรือโดยสารจะเดินทางจากท่าเรือโชคกฤษดาโดยจอดส่งที่ท่าเรือ และอ่าวต่าง ๆ ดังนี้
 
เวลาการเดินทาง  ขาไป
ท่าเรือหน้าด่าน เที่ยวแรก 08.00  น. เรือออกทุกชั่วโมง เที่ยวสุดท้าย 18.00  น.
อ่าววงเดือน เที่ยวแรก 09.30  น. มี 2 รอบ เท่านั้น เที่ยวสุดท้าย 13.30  น.
อ่าวน้อยหน่า เที่ยวแรก 11.00  น. มี 2 รอบ เท่านั้น เที่ยวสุดท้าย 12.00  น.
 
เวลาการเดินทาง ขากลับ
ท่าเรือหน้าด่าน เที่ยวแรก 08.00  น. เรือออกทุกชั่วโมง เที่ยวสุดท้าย 18.00  น.
อ่าววงเดือน เที่ยวแรก 08.30  น. และ  12.00   น. เที่ยวสุดท้าย 13.30  น.
อ่าวน้อยหน่า เที่ยวแรก 12.00  น. มี 2 รอบ เท่านั้น เที่ยวสุดท้าย 13.00  น.
 
 
2. แบบเหมากลุ่ม (เดินทางเฉพาะกลุ่มของท่านเอง)
ผู้โดยสารสามารถเลือกเวลาออกเรือได้ โดยจะออกเดินทางจากท่าเรือโชคกฤษดาไปอ่าวต่างๆ บนเกาะเสม็ด เช่น ท่าเรือหน้าด่าน อ่าววงเดือน อ่าวลุงดำ  อ่าวแสงเทียน  อ่าวหวาย  อ่าวปะการัง  อ่าวพร้าว
 
ท่าเรือโชคกฤษดามีเรือเร็วให้เลือกหลากหลายขนาดให้ท่านเลือก ไม่ว่าจะเป็นเรือเร็วขนาดสองเครื่องยนต์ หรือหนึ่งเครื่องยนต์ โดยเรือเร็วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้น สามารถบรรทุกได้สูงสุดถึง 35 ที่นั่ง (อย่างปลอดภัย)
 
 
ขนาดของเรือโดยสารท่าเรือโชคกฤษดา  มีหลากหลายขนาดให้ท่านเลือก
 
เรือ ขนาด ชั้นเดียว บรรทุกผู้โดยสาร 1 - 40    ที่นั่ง
เรือ ขนาด ชั้นครึ่ง บรรทุกผู้โดยสาร 1 - 60    ที่นั่ง
เรือ ขนาด 2 ชั้น บรรทุกผู้โดยสาร 1 - 80    ที่นั่ง
 
หมายเหตุ :  บนเรือมีเสื้อชูชีพครบจำนวนผู้โดยสาร และมีการประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำทุกลำ
 
เรือเร็วจากท่าเรือโชคกฤษดาเดินทางไปทุกอ่าวบนเกาะเสม็ด โดยผู้โดยสารสามารถเลือกเวลาเดินทางได้เอง เช่น หาดทรายแก้ว อ่าวไผ่ อ่าวทับทิม อ่าวนวล อ่าววงเดือน อ่าวช่อ อ่าวแสงเทียน อ่าวลุงดำ อ่าวหวาย อ่าวปะการัง อ่าวพร้าว อ่าวลูกโยน และเกาะอื่นๆ เช่น กุฎี เกาะขาม เกาะกรวย เกาะทะลุ เกาะมัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์
08-55010009  :  08-97497093  :  038-652040
 
 
 
ท่าเรือ ศรีบ้านเพ
www.sribanphe.com
 
ท่าเรือศรีบ้านเพเป็นท่าเรือที่มีสะพานทอดออกไปในทะเลยาวที่สุด ทำให้เวลาในการเดินทางไปเกาะเสม็ดของเรานั้นเร็วขึ้น โดยภายในบริเวณท่าเรือมีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ ซึ่งสามารถจอดได้มากกว่า 250 คัน  มีบรรยากาศที่เย็นสบาย มีต้นไม้ร่มรื่น มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะเสม็ดได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งยังมีบริการเสริมอื่นๆ อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น บริการเรือข้ามฟาก บริการที่จอดรถ บริการรับจองบ้านพัก บริการร้านอาหาร บริการห้องน้ำ และบริการโปรแกรมทัวร์พิเศษต่างๆอีกมากมาย เช่น ดำน้ำดูปะการัง ตกปลา ไดหมึก นั่งเรือรอบเกาะเสม็ด เป็นต้น
 
 
บริการเรือข้ามฟาก เปิดบริการตั้งแต่เวลา  08.00 - 18.00  น. 
โดยออกเดินทางทุกๆ 1 ชั่วโมง  :  หรือเมื่อครบ 20 ท่าน
ท่าเรือศรีบ้านเพมีบริการเรือโดยสารให้ท่านเลือกสรร  2 ทางเลือกดังนี้
 
บริการเรือเร็ว ท่าเรือศรีบ้านเพ มีเรือเร็วทั้งหมด 6 ลำ โดย สามารถนั่งได้ 1-12 ท่าน ราคาเริ่มต้น 1,400 เป็นแบบเหมาลำ ซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้นตามระยะทาง โดยเรือจอดที่หน้าหาดตามที่ท่านต้องการ
 
บริการเรือโดยสารขนาดใหญ่ ท่าเรือศรีบ้านเพ มีเรือโดยสารขนาดใหญ่ทั้งหมด 3 ลำ โดยมีขนาดดังต่อไปนี้
     เรือ ขนาดความจุ  20-25  ท่าน
     เรือ ขนาดความจุ  50-52  ท่าน
     เรือ ขนาดความจุ  80-83  ท่าน
 
ตั๋วเรือของ ท่าเรือศรีบ้านเพ มีลักษณะเป็น Open-Ticket ท่านสามารถเลือกที่จะกลับวันไหนก็ได้
 
โดยทางท่าเรือของเรา จะจัดเรือเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยของท่านเป็นหลัก พร้อมทั้งมีเสื้อชูชีพสำหรับทุกท่านสวมใส่เพื่อความปลอดภัยด้วย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์
038-651901  :  038-653135  :  038-651556  :  08-61135594
 
 
 
ท่าเทียบเรือ เทศบาลตำบลบ้านเพ
www.banphecity.go.th
 
ท่าเทียบเรือ เทศบาลตำบลบ้านเพ เป็นจุดติดต่อสอบถามจำหน่ายตั๋วเรือข้ามไปเกาะเสม็ดและเป็นจุดพักนักท่องเที่ยวก่อนจะเดินทางไปยังเกาะเสม็ด จากท่าเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ มีเรือโดยสารบริการทุกวัน (รอผู้โดยสารอย่างน้อยประมาณ 20 คน จึงออกเรือ)
 
ค่าโดยสารระหว่างบ้านเพ-หาดทรายแก้ว (ท่าเรือหน้าด่าน) ไป-กลับ 100 บาท
 
เรือเมล์ เริ่มออกเวลา 08.00 -16.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
 
เรือ Speed Boat ราคาเหมาประมาณ 1,500-2,600 บาท ต่อเที่ยว ขึ้นอยู่กับคนและขนาดของเรือ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ
โทรศัพท์  :  038-653751 - 4
 
 
รายละเอียดต่างๆ และ อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้

 
โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ระยอง


Booking.com