dot dot
Resort Group

เครือโรงแรมรีสอร์ทเมืองไทย

ประเทศไทย นับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ทั่วทุกมุมของเมืองไทย นับเป็นความโชคดีที่เมืองไทยของเราที่มีภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติที่มีความสวยงามมากมายแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค มีแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา น้ำตก ทะเล หมู่เกาะต่างๆ อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นต่างๆยังมีวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม แบบที่แตกต่างกันแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทำให้มีโรงแรมรีสอร์ทต่างๆเกิดขึ้นมากมายในเมืองไทย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมหาศาลเป็นอันดับหนึ่งของรายได้ต่างๆของประเทศไทย
 
โรงแรมรีสอร์ทต่างๆในเมืองไทยนั้นมีมากมายหลายแห่ง หลายรูปแบบหลายระดับเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ทำให้โรงแรมรีสอร์ทต่างๆ เกิดการแข่งขันและขยายตัวขยายสาขาสู่จังหวัดท่องเที่ยวหลายจังหวัดในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นเอง ผู้ประกอบการโรงแรมและเครือโรงแรมต่างๆ รวมทั้งบริษัทที่รับบริหารโรงแรมรีสอร์ท ในเมืองไทยนั้นมีมากมายหลายแห่ง บางแห่งนั้น มีโรงแรมในเครือมากมายหลายแห่ง บางแห่งนั้นยึดพื้นที่ภายในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวต่างๆ และที่สำคัญเครือโรงแรมบางแห่งยังเป็นพันธมิตรระหว่างกันและกันในบางโอกาสหรือในบางทำเลท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย
 
Chain หรือ เครือโรงแรม หรือกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทต่างๆที่ได้นำมาแนะนำนี้ ทั้งเครือโรงแรมของไทยและเครือโรงแรมต่างประเทศ จะขอนำเสนอเฉพาะที่มีเครือข่ายโรงแรมรีสอร์ทในเมืองไทยเท่านั้น ซึ่งจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่อยู่ในเครือดังกล่าว ในลักษณะ โรงแรมรีสอร์ทเครือเดียวกัน หรือโรงแรมรีสอร์ทในกลุ่มบริษัทเดียวกัน หรือเป็นพันธมิตรระหว่างกัน หรือเป็นการบริหารจัดการโรงแรมรีสอร์ทต่างๆที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน มีการสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยจะยกตัวอย่างโรงแรมรีสอร์ทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 
 
เครือโรงแรม : กลุ่มโรงแรมรีสอร์ทในประเทศไทย
จัดเรียงตามตัวอักษร  ::  หมวด P
 
 A   B   C  D-E F-G H-I J-K-L M
 N   O   P  Q-R S T U-V-W X-Y-Z
 
 
Panviman Group of Resorts
www.panviman.com
 
กลุ่มโรงแรมรีสอร์ท หรือ เครือข่ายพันธมิตร หรือ บริหารจัดการ อาทิเช่น
Panviman KohChang Resort : Panviman ChiangMai Spa Resort : Panviman Resort KohPha-Ngan
 
 
 
 
Pavilion Hotel Group
www.pavilionhotels.com
 
กลุ่มโรงแรมรีสอร์ท หรือ เครือข่ายพันธมิตร หรือ บริหารจัดการ อาทิเช่น
Pavilion Queen's Bay Krabi : Pavilion Rim Kwai Kanchanaburi : Pavilion Hotel Songkhla : Rajamangala Pavilion Songkhla : The Sarann KohSamui
 
 
 
 
Peach Group Hotels & Resorts
www.peachgroup.co.th
 
กลุ่มโรงแรมรีสอร์ท หรือ เครือข่ายพันธมิตร หรือ บริหารจัดการ อาทิเช่น
Andaman Cannacia Resort & Spa  Phuket : Peach Blossom Resort Phuket : Peach Hill Hotel & Resort Phuket Phuket : White Peach Hotel & Resort Phuket
 
 
 
 
Pinnacle Hotels Resorts & Spa
www.pinnaclehotels.com
 
กลุ่มโรงแรมรีสอร์ท หรือ เครือข่ายพันธมิตร หรือ บริหารจัดการ อาทิเช่น
Pinnacle Lumpinee Park Hotel : Pinnacle Grand Jomtien Resort&Spa : PinnacIe Samui Resort&Spa : Pinnacle KohTao Dive Resort
 
 
 
 
Preferred Hotel Group
www.preferredhotelgroup.com
 
กลุ่มโรงแรมรีสอร์ท หรือ เครือข่ายพันธมิตร หรือ บริหารจัดการ อาทิเช่น
The Landmark Bangkok : The Siam Bangkok : Shasa Resort and Residences KohSamui : The Tongsai Bay KohSamui : Andara Resort & Villas Phuket : La Flora Resort Patong Phuket
 
 

 
Hotel


Booking.com